Strona główna > Nauka > Zespół zestyków elektrycznych i łączników czujnikowych


 Zespół zestyków elektrycznych i łączników czujnikowych

ZESPÓŁ ZESTYKÓW ELEKTRYCZNYCH I ŁĄCZNIKÓW CZUJNIKOWYCH

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Walczuk
emerytowany pracownik nauki

- współparcuje

 

prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski

Kierownik Zespołu

inż. Henryk Błaszczyk

Specyfikacja zespołu

Jedyny w kraju naukowy, wyspecjalizowany ośrodek badań i oceny właściwości elektrycznych materiałów stykowych dla szerokiego zakresu zastosowań.

Zakres działalności naukowej i usługowej zespołu

 • Badanie zjawisk fizycznych w zestykach elektrycznych: erozji łukowej, sczepiania, rezystancji zestykowej,
 • Ocena eksperymentalna właściwości materiałów stykowych dla łączników niskiego i wysokiego napięcia,
 • Opracowania konstrukcyjne układów zestykowo-gaszeniowych łączników elektrycznych,
 • Opracowanie skomputeryzowanych systemów badań łączników elektrycznych i ich elementów,
 • Ekspertyzy i doradztwo z zakresu zastosowania i pracy w łącznikach materiałów stykowych.

Instytucje i firmy, z którymi zespół współpracuje lub współpracował

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie,
 • Instytut Metalii Nieżelaznych w Gliwicach,
 • INMET w Gliwicach,
 • ABB ZWAR w Łodzi,
 • GE ELESTER w Łodzi,
 • ELEKTROMONTAŻ - Łódź S.A,
 • ELTRA Bydgoszcz,
 • WOLTAN Sp. z o.o. w Łodzi,
 • Metalor Technologies (France) SAS.

Stanowiska probiercze i możliwości badawcze

 • Stanowisko do badania erozji łukowej i rezystancji zestykowej przy małych prądach.
 • Stanowisko do badań erozji łukowej, rezystancji zestykowej i temperatury styków przy dużych prądach.
 • Stanowisko do badań sczepiania statycznego styków
 • Stanowisko do badań sczepiania dynamicznego.
 • Stanowisko do badań łączeniowych łączników instalacyjnych klawiszowych
 • Stanowisko do badań łączenia prądu i pomiaru rezystancji zestykowej w przekażnikach samochodowych.
 • Stanowisko do badań trwałości powłok stykowych w warunkach "frettingu".

Wszystkie stanowiska są skomputeryzowane i pracują pod nadzorem autorskich programów komputerowych.

Komputerowe systemy pomiarowo - kontrolne zapewniają sterowanie, rejestrowanie przebiegów, akwizycję danych pomiarowych, ich opracowanie oraz prezentacje w oknach monitora.

Niektóre opracowania i wdrożenia

 • Odporny na sczepianie system zestykowy do rozrusznika GBT tramwaju miejskiego. Zapewnia jazdę tramwaju bez awarii rozrusznika spowodowanej sczepieniem styków na trasie ponad 60.000 km. Rozwiązanie uzyskało nagrodę NOT II stopnia w konkursie "Mistrz Techniki - Warszawa 1998" - współpraca z ITME i firmą WOLTAN w Łodzi.
 • System komutacyjny odłącznika wysokonapięciowego typu SGF 245 kV zapewniający łączenie prądu odłączania szyn (norma CEI 1128). Patenty PL:  nr 191451, nr 191452 oraz wzór użytkowy nr 60048 - współpraca z firmą ABB ZWAR w Łodzi.
 • System komutacyjny VCS uziemnika typu TEC zespolonego z odłącznikiem wysokonapieciowym typu SGF 245 kV zapewniający łączenie prądów indukowanch w klasie B (norma CEI 1129). Patenty PL: nr 190366, nr 190402, nr 190403 -współpraca z firmą ABB ZWAR w Łodzi.
 • Układ zestykowy uziemnika wnękowego szybkiego typu U 17,5 kV, 2500 A spełniającego wymaganie normy PN-93E-06107. Zgłoszony patent P 328596/ZP II - współpraca z firmą ELEKTROMONTAŻ - Łódź S.A.
 • Skomputeryzowane laboratorium do badań styków elektrycznych w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach.
 • Komputerowa baza danych: Łączniki elektryczne i ich zespoły.

 Data publikacji 2017-12-15 10:51:59