Strona główna > Kadra > Marek Bartosik > Patenty


 Patenty

 1. Patent PRL nr 67495: Łącznik stykowy do synchronicznego przerywania prądu przemiennego, 1973.
 2. Patent PRL nr P187480: Urządzenie cyfrowe do pomiaru czasów charakteryzujących odskoki styków         występujące przy otwieraniu i zamykaniu łącznika elektrycznego, 1976.
 3. Patent PRL nr 113847, kl. H01H 33/36: Człon  łączeniowy główny łącznika elektrycznego, 1982.
 4. Patent PRL nr 150328, kl. H03K 17/00: Układ łączeniowy główny łącznika hybrydowego, 1992.
 5. Patent PRL nr 155620, kl. H02J 7/14: Półprzewodnikowy regulator napięcia prądnicy prądu stałego lub przemiennego z układem ograniczającym prąd ładowania baterii kondensatorów, 1992.
 6. Patent RP nr 180267 kl. H01H33/66: Wyłącznik prądu stałego. 29.06.2000
 7. Znak towarowy DCH, UPRP, kl. 09- wyłączniki elektryczne, 10.10.2000.
 8. Znak towarowy DCU, UPRP, kl. 09- wyłączniki elektryczne, 16.10.2000.
 9. Znak towarowy DCN, UPRP, kl. 09- wyłączniki elektryczne, 12.04.2001.
 10. Patent międzynarodowy: International application No. PCT/PL00/00062. DC circuit - breaker. IPC H01H 33/59, 29.03.2001 (zgł. w 15 krajach, procedura zawieszona na poziomie krajowym – brak środków).
 11. Patent RP  nr 188814, Int. Cl. HO1H33/66; HO1H3/46. Wyłącznik hybrydowy prądu stałego, 2005.
 12. Znak towarowy słowny SVB, UPRP, nr Z-331239, 10.10.2007.
 13. Patent RP nr 193189 kl. H01H 33/66, 31.01.2007: Wyłącznik prądu stałego.
 14. Patent RP  nr 197617, kl. H01H 33/16; HO1H 3/28: Wyłącznik hybrydowy prądu stałego. 9.04.2008.
 15. Patent RP nr 206742. Wielkoprądowy wyłącznik pradu stałego. Int. Cl. H01H 33/66 (20006.01). 2010-10-27.
 16. Patent główny. PL, nr 207734. Synchronizowany wyłącznik próżniowy prądu przemiennego. Int. Cl. H01H 33/666 (2006.01). 2011-02-01.
 17. Projekt wynalazczy nr …… Wyłącznik hybrydowy prądu stałego. 2011 - procedura zgłoszenia w toku.Data publikacji 2012-03-08 08:40:24