Strona główna > Kadra > Marek Bartosik > Publikacje


 Publikacje

 

 1. Bartosik M.: Stadium mostkowe i przejściowe w synchronicznym rozłączniku próżniowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Elektryka" nr 24, Poznań, 1981.
 2. Bartosik M.: Stadium mostkowe w synchronicznym rozłączniku próżniowym przy wyłączaniu dużych prądów. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Elektryka" nr 26, Poznań, 1981.
 3. Bartosik M., Dzierzbicki S.: The effect of test voltage increase rate on recovery strength. Proceedings of the IVth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP‑81, Łódź, Poland, 1981.
 4. Bartosik M.: Some of the contact bridge phenomena in the synchronous vacuum switch. Proc. of the  Xth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, South Carolina, Columbia, USA, 1982.
 5. Bartosik M.: Some polemic remarks about synchronous switching off. Proceedings of the IVth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP‑81, Postconference Materials, Łódź, Poland, 1982.
 6. Bartosik M., Wójcik F.: High speed D.C. vacuum  circuit  breaker. Proceedings of the XIth International  Symposium  on  Discharges  and  Electrical Insulation in Vacuum, Berlin, BRD, 1984.
 7. Bartosik M., Wójcik F.: Napęd indukcyjno‑dynamiczny do współpracy z próżniowymi komorami gaszeniowymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Elektryka" nr 28, Poznań, 1984.
 8. Bartosik M.: Wybrane zjawiska przy wyłączaniu prądów przemiennych i stałych przez próżniowe i hybrydowe łączniki specjalne. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Elektryka" nr 29, Poznań, 1985.
 9. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Wyłączanie  przeciwprądem zwarć w obwodach trakcyjnych. Materiały konferencji naukowej  "Wkład nauki w dalszy rozwój trakcji  elektrycznej  w  Polsce". Komitet Elektrotechniki PAN, Instytut Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1985.
 10. Bartosik M., Malinowska E.: Prearcing phenomena in high current contact in air. Proceedings of the Vth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP‑85, Łódź, Poland, 1985.
 11. Bartosik M., Bolanowski B., Lasota R., Wójcik F.: Zagadnienia rozwoju aparatury łączeniowej prądu stałego dla trakcji elektrycznej. Materiały Konferencji Naukowej "Aktualne problemy transportu szynowego",  Kraków‑Muszyna, 1985.
 12. Bartosik M., Wójcik F.: Wybrane aspekty pracy komór próżniowych wyłączników ograniczających prądu stałego. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo ‑ Techniczna "Elektrotechnika, elektronika i automatyka w transporcie szynowym" SEMTRAK‑86, Kraków‑Janowice, 1986.
 13. Bartosik M.: Theoretical and practical aspects of fault direct current switching off by countercurrent. Proceedings of the International Conference on Electrical Contacts Arcs, Apparatus and Their Applications ECAAA/89, XIan, China, 1989.
 14. Bartosik M., Wójcik F.: Switching arc energies in D.C. vacuum circuit breaker at countercurrent switching off. Proc. of the VIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP‑89, Łódź, Poland, 1989.
 15. Bartosik M.: Direct current  switching off  in  vacuum. Proceedings of the VIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP‑89, Postconference materials, Łódź, Poland, 1989.
 16. Bartosik M., Wójcik F., Lasota R.: Warystory tlenkowe jako wysokoenergetyczne ograniczniki przepięć łączeniowych w trakcji kolejowej. Materiały Konferencji Naukowej "Rozwój systemów i środków w transporcie" TRANSSYSTEM‑89, Warszawa, 1989.
 17. Bartosik M., Wójcik F.: Napędy impulsowe próżniowych wyłączników trakcyjnych. Materiały Konferencji Naukowej "Rozwój systemów i środków w transporcie" TRANSSYSTEM‑89, Warszawa, 1989.
 18. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Direct current‑limiting vacuum circuit breaker.  Materiały XII Sympozjum "Zjawiska elektryczne w próżni" ZEP‑91, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Elektryka" nr 39, Poznań, 1991.
 19. Bartosik M., Jasiulewicz S.: Direct current switching off with transverse magnetic field in vacuum. Materiały XII Sympozjum "Zjawiska elektryczne w próżni" ZEP‑91, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Elektryka" nr 39, Poznań, 1991.
 20. Bartosik M., Jasiulewicz S.: D.C. vacuum arc extinction by strong pulsed magnetic field. Proceedings of the VIIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP‑93, Łódź, Poland, 1993.
 21. Bartosik M., Malinowska E.: Metal Oxide Varistors for cooperation with 3 kV D.C. vacuum circuit breaker. Proc. of the VIIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP‑93, Łódź, Poland, 1993.
 22. Bartosik M., Malinowska E.: Modelling of degradation process of metal oxide varistors at switching overvoltages in D.C. network. Proceedings of the XIth International Symposium on Physics of Switching Arc FSO94, Brno, C.R., 1994.
 23. Bartosik M., Jasiulewicz S.: Diffuse arc plasma deformation in vacuum in external magnetic field. Proceedings of the XIth International Symposium on Physics of Switching Arc FSO94, Brno, C.R., 1994.
 24. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Rodzina ultraszybkich wyłączników próżniowych prądu stałego typu DCV dla trakcji kolejowej. Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 94, Kraków, 1994.
 25. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Rodzina ultraszybkich wyłączników próżniowych prądu stałego typu DCV dla trakcji kolejowej. Technika Transportu Szynowego "tts" nr 6, 1994.
 26. Bartosik M., Malinowska E.: Simulation of metal oxide varistor degradation process. First National Symposium on "High Current and High Voltage Tests, Measurements and Qualification of Electrical Equipment", Craiova, Romania, 1995.
 27. Bartosik M., Jasiulewicz S.: Main parameters of D.C. vacuum magnetic switching off system. First National Symposium on "High Current and High Voltage Tests, Measurements and Qualification of Electrical Equipment", Craiova, Romania, 1995.
 28. Bartosik M., Tarociński Z.: Działalność Instytutu Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej w okresie pięćdziesięciolecia 1945-1995. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej "Elektryka" nr 713, z. 88, 1995.
 29. Bartosik M.: Chosen phenomena in vacuum chamber at high direct current switching off in transverse magnetic field. Proceedings of the XVIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berkeley, California, USA, 1996, pp. 355-359.
 30. Bartosik M., Jasiulewicz S.: Theoretical basis of magnetic field generator family design for D.C. vacuum circuit breakers. Proc. of the XVIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berkeley, California, USA, 1996, pp. 360-364.
 31. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Próżniowy wyłącznik ograniczający DCV 3/400 dla trakcji kolejowej. Materiały Konferencji Naukowej "SEMTRAK 96", Kraków-Zakopane, 1996, ss. 313-318.
 32. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Hybrydowe wyłączniki szybkie dla trakcji miejskiej. Materiały Konferencji Naukowej "SEMTRAK96", Kraków-Zakopane, 1996, ss. 319-326.
 33. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: DCV 3/400;250. Ultraszybkie wyłączniki próżniowe prądu stałego. Technika Transportu Szynowego "tts" nr 11, 1996, ss. 18-24.
 34. Bartosik M., Jasiulewicz S.: Theoretical basis of magnetic field generator family design for D.C. vacuum circuit breakers. IEEE Transaction on Plasma Science, Vol. 25, NO. 4, August 1997.
 35. Bartosik M.: Nowa generacja ograniczających wyłączników próżniowych prądu stałego typu DCV. NOWATOR, miesięcznik PZSWiR, wyd. SIGMA - NOT, nr 5, 1997.
 36. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: New generation of D.C. circuit breakers. Proceedings of the IV International Conference on Electrical Contacts Arcs, Apparatus and Their Applications ECAAA/97, XI an, China, 1997.
 37. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.:  Arcless D.C. hybrid circuit breaker. Proceedings of the VIIIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP‑97, Łódź, Poland, 1997.
 38. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Niskonapięciowe wyłączniki hybrydowe DCH. Technika Transportu Szynowego "tts", nr 2, 1997.
 39. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Nowa generacja wyłączników prądu stałego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Elektryka", nr 44, 1997.
 40. Bartosik M.: Progress in D. C. breaking.  Proceedings of the VIIIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP‑97, Part II, Postconference Materials Łódź, Poland, 1998.
 41. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Wyłącznik hybrydowy DCH 0,8/400 dla trakcji miejskiej.  Technika Transportu Szynowego "tts", nr 1/2, 1999.
 42. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultraszybkie wyłączanie zwarć w trakcyjnych obwodach prądu stałego. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej APojazdy Szynowe nowych generacji”, EURO - TRANSPORT 99, Katowice, 1999.
 43. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultraszybkie wyłączanie zwarć w trakcyjnych obwodach prądu stałego.  Technika Transportu Szynowego "tts", nr 5, 1999.
 44. IAE PŁ, ZAE WOLTAN: Złoty Medal na BRUSSELS EUREKA  1998. DCH 0,8/400;250. Ultraszybkie wyłączniki hybrydowe prądu stałego dla trakcji miejskiej. Technika Transportu Szynowego "tts", nr 1/2, 1999, str. tyt. (komunikat).
 45. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Nowa generacja ultraszybkich wyłączników ograniczających do pojazdów  trakcji elektrycznej prądu stałego.  Technika Transportu Szynowego "tts", nr 7-8, 2000.
 46. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: New type of d.c. vacuum circuit breaker for locomotives. Proceedings of the IXth International Conference on Switchin0g Arc Phenomena SAP&SAT 2001.
 47. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultra ‑ high ‑ speed d. c. vacuum circuit ‑ breakers  of DCV/DCU type for rail traction units.  Proceedings of the IXth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001.
 48. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: The fastest all over the world ultra ‑ high ‑ speed d. c. hybrid circuit ‑ breakers of DCH type for urban traction vehicles.  Proceedings of the IXth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001.
 49. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: The most efective all over the world ultra ‑ high ‑ speed d. c. vacuum circuit ‑ breakers of DCL type for locomotives.  Proceedings of the IXth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001.
 50. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Ultraszybkie próżniowe wyłączniki ograniczające typu DCN dla podstacji trakcji kolejowej. X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i II Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie. SEMTRAK 2002. Politechnika Krakowska, Zakopane-Kościelisko, 2002.
 51. Bartosik Marek, Lasota Ryszard,Wójcik Franciszek: DCN 3/1600, 2500,3150 – wielkoprądowe wyłączniki próżniowe prądu stałego.”tts” Technika Transportu Szynowego  nr 10/2003.
 52. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Próżniowy wyłącznik szybki typu DCU-800 do lokomotyw manewrowych EM10. Technika Transportu Szynowego "tts", nr 6/2004.
 53. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultra ‑ high ‑ speed d. c. hybrid circuit ‑ breakers of DCN-T type for substations of urban and mine traction. Proceedings of the X-th International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 2005.
 54. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: New family of ultra ‑ high ‑ speed DCN circuit ‑ breakers for substations of rail traction. Proceedings of the X-th International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 2005.
 55. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Nowoczesne wyłączniki prądu stałego. Konferencja Naukowo – Techniczna ŁĄCZNIKI 06, Pieczyska, 16 – 18 maja 2006 (s. 100 – 113).
 56. Bartosik M.: Globalny kryzys energetyczny - mit czy rzeczywistość? Wybrane możliwości działań antykryzysowych w elektrotechnice. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna NOWOCZESNE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE W ENERGETYCE, Politechnika Warszawska, Zakopane, 14-16.03.2007.
 57. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Modern DC circuit breakers. Technika Transportu Szynowego tts nr 9/2006.
 58. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Synchronizowany wyłącznik próżniowy SWT dla kolei dużych szybkości. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i IV Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie SEMTRAK   2006, Zakopane, 19-21 października 2006.
 59. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Nowa rodzina synchronizowanych wyłączników próżniowych SWT do systemów trakcji kolejowej zasilanych wysokimi napięciami przemiennymi. Technika Transportu Szynowego tts, nr 10, 2007.
 60. Bartosik M.: Globalne uwarunkowania polityki energetycznej. Wyczerpywanie źródeł energii pierwotnej. Biuletyn Techniczno – Informacyjny SEP nr 3/2007 (38), ISSN 1428-8966, 09.2007.
 61. Bartosik M.: Globalny kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość? Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 84 NR 2/2008. (lista filadelfijska)
 62. Bartosik M: Program Wieloletni  Doskonalenie systemów wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej w celu poprawy ich właściwości ekonomicznych, technicznych i środowiskowych jako element przeciwdziałania globalnemu kryzysowi energetycznemu. Nowa Elektrotechnika, czerwiec 2008, nr 6 (46), s. 2 – 18.
 63. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultraszybki próżniowy wyłącznik synchronizowany SVB dla wysokonapięciowych systemów trakcji kolejowej prądu przemiennego. Konferencja Naukowo – Techniczna ŁĄCZNIKI 08, Pieczyska, 27 – 29 maja 2008 (s. 7 – 24).
 64. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: A New Family of SVB Synchronized Vacuum Circuit-breakers for Railway Traction Systems Powered with Alternating Current High Voltages. Technika Transportu Szynowego tts, 2008, vol. , no. 9, p. 18 – 32.
 65. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Ultraszybki próżniowy wyłącznik synchronizowany svb dla wysokonapięciowych systemów trakcji kolejowej prądu przemiennego.. W: Konferencja Naukowo-Techniczna Aparatura Łączeniowa Łączniki 2008. Bydgoszcz 2008, s. 7-24.
 66. Bartosik Marek, Dmuchowski Piotr, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Nowa generacja układów Sterowania dla Ultraszybkich Wyłączników Próżniowych Prądu Stałego.. W: SEMTRAK 2008 XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Trakcji Elektrycznej i V Szkoła Kompatybilności Elktromagnetycznej w Transporcie.. Kraków 2008, s. 9-18.
 67. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: SVB 25/15KV;60/50/16Hz;400-1250A;40kA Ultraszybkie Próżniowe wyłączniki Synchronizowane dla Trakcji Kolejowej prądu przemiennego. W: SEMTRAK 2008 XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Trakcji Elektrycznej i V Szkoła Kompatybilności Elktromagnetycznej w Transporcie. Kraków 2008, s. 19-38.
 68. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: AC double-system vacuum circuit-breakers for high speed railways. W: Modern Electric Traction - Vehicles. Gdańsk: 2009,  s.75-87 (rozdział w książce).
 69. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: AC Double-System Vacuum Circuit Breakers For High-Speed Railways. 9th International Conference "Modern Electric Traction" MET 2009. Warszawa, 2009,  s. 25-30.
 70. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Wyłączanie prądów wstecznych przez ultraszybkie wyłączniki próżniowe. POJAZDY SZYNOWE, 2009, rocznik, nr 4, s. 1 – 8.
 71. Referat jw.: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Odzysk energii podczas hamowania elektrodynamicznego szynowych pojazdów trakcyjnych. REKUPERACJA 09. 17-18.09.2009, Poznań-Rydzyna.
 72. Bartosik Marek: Ziemia w pułapce energetycznej. Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu O/Łódzkiego SEP, 2010, nr 2, s. 6-16.
 73. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: SVB25/15kV;60/50/16,7HZ;400-1250A;40KA Ultraszybkie próżniowe wyłączniki synchronizowane trakcji kolejowej pradu przemiennego. CZASOPISMO TECHNICZNE, 2010, rocznik , nr 15, s. 4-27.
 74. Bartosik Marek: Ziemia w pułapce energetycznej. ENERGETYKA, 2010, nr 9, s. 583-593.
 75. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Wielosystemowy wyłącznik trakcyjny do pojazdów kolejowych. TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2010, nr 9, s. 32-42.
 76. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Uniwersalny wyłącznik próżniowy prądu przemiennego i stałego. Łączniki 2010. Bydgoszcz 2010, s. 17-35.
 77. Bartosik Marek: Kryzys energetyczny-mit czy rzeczywistość. Odnawialne źródła energii – wyzwania nowoczesnej gospodarki. Warszawa 2010, s. 1-4.
 78. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Wielosystemowy wyłącznik trakcyjny dla lokomotyw. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie SEMTRAK  2010. Kraków 2010, s. 157-176.
 79. Bartosik M.: Sytuacja energetyczna Świata. Sesja Jubileuszowa 90-lecia Toruńskiego O/SEP, 2011, ISBN 978-83-62740, s. 5-30.
 80. Bartosik M.: Cz. 1: Ziemia w pułapce energetycznej, s.s. 1-12;Cz. 2: Główne założenia energetycznej strategii antykryzysowej. Diagnoza i szanse terapii w ujęciu syntetycznym, s. 1-3;Cz. 3: Ziemia w pułapce energetycznej. Wystarczalność światowych źródeł energii pierwotnej, s.s. 1-27; Konferencja Międzynarodowa Odnawialne źródła energii przyszłością nowoczesnej gospodarki. Warszawa, 22-23.09.2011.


Data publikacji 2012-03-08 08:35:21