Strona główna > Nauka > Nagrody


 Nagrody

THE RAGNAR HOLM SCIENTIFIC ACHIEVEMENT AWARD TO EUGENIUSZ WALCZUK, 1992

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZESPOŁOWE DLA TWÓRCÓW ULTRASZYBKCH WYŁĄCZNIKÓW TRAKCYJNYCH

WYŁĄCZNIKI PRÓŻNIOWE DCV/DCU DLA ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH

1. ZŁOTY MEDAL na 45 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA,1996

2. DYPLOM i PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH “Za krzewienie nauki polskiej w świecie", Warszawa, 1996

3. NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ za stworzenie podstaw teoretycznych, budowę i wdrożenie rodziny ultraszybkich wyłączników prądu stałego, Warszawa, 1998.

4. GŁÓWNA NAGRODA "ZŁOTE KOŁO" za najlepszy produkt dla potrzeb Polskich Kolei Państwowych na II Ogólnopolskiej Wystawie Przemysłu "KOLEJ NA KOLEJ", 1999.

WYŁĄCZNIKI HYBRYDOWE DCH DLA TRAMWAJÓW I TROLEJBUSÓW

5. ZŁOTY MEDAL na 47 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 1998.

6. NAGRODA SPECJALNA MINISTRA GOSPODARKI na 47 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 1998.

7. NAGRODA SPECJALNA POLSKIEGO ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW na 47 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 1998.

8. DYPLOM PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH, Warszawa, 1999.

9. MEDAL INTERTECHNOLOGY 99 na II Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Nowych Technologii i Wzornictwa Przemysłowego INTERTECHNOLOGY, 1999.

10. DYPLOM i PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ŁODZI na II Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Nowych Technologii i Wzornictwa Przemysłowego INTERTECHNOLOGY, 1999.

11. DYPLOM i STATUETKA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na II Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Nowych Technologii i Wzornictwa Przemysłowego INTERTECHNOLOGY, 1999.

WYŁĄCZNIKI PRÓŻNIOWE DCL DLA LOKOMOTYW

12. ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM na 48 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 1999.

13. NAGRODA SPECJALNA I PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW na 48 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 1999.

14. LIST GRATULACYJNY PREZESA RADY MINISTRÓW RP z dnia 10.01.2000.

15. NAGRODA SPECJALNA "ZŁOTE KOŁO" za najlepsze urządzenie potrzeb Polskich Kolei Państwowych na V Ogólnopolskiej Wystawie "KOLEJ NA KOLEJ" Energetyka Kolejowa, 2000.

16. MEDAL PREZESA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH za najlepszy wyrób elektrotechniczny na 73 Targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych w Poznaniu, 2001.

NOWA GENERACJA ULTRASZYBKICH WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU STAŁEGO TYPU DCU, DCH,DCL

17. NAGRODA im. C. JAWORSKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ na III Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO, 1999.

18. NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w kategorii “Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii” - 12.06.2000.

WYŁĄCZNIKI HYBRYDOWE DCN – T DLA PODSTACJI TRAKCJI MIEJSKIEJ

19. NOMINACJA DO GRAND PRIX na 50 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 2001.

20. ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM na 50 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 2001.

21. NAGRODA MINISTRA ADMINISTRACJI I SPRAW PUBLICZNYCH KRÓLESTWA BELGII na 50 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 2001.

22. NAGRODA SPECJALNA POLSKIEGO ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW na 50 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 2001.

23. PUCHAR I DYPLOM MINISTRA NAUKI - PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH, Warszawa 2002.

24. ZŁOTY MEDAL (indywidualnie) na III Międzynarodowej Wystawie INVESTTECHNOLOGY 2002.

25. MEDAL SPECJALNY (zespołowo) na III Międzynarodowej Wystawie INVESTTECHNOLOGY 2002.

26. NAGRODA SIEMENSA, Warszawa, 2002.

WYŁĄCZNIKI PRÓŻNIOWE DCN/DCN–L DLA PODSTACJI KOLEJOWYCH I LOKOMOTYW CIĘŻKICH

27. NOMINACJA DO GRAND PRIX na 51 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 2002.

28. ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM na 51 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 2002.

29. NAGRODA SPECJALNA MINISTRA GOSPODARKI na 51 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 2002

30. NAGRODA SPECJALNA POLSKIEGO ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW na 51 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 2002.

31. NAGRODA GŁÓWNA SITK RP im. Prof. CZESŁAWA JAWORSKIEGO na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO, 2003.

32. I NAGRODA na XI Ogólnopolskiej Wystawie "KOLEJ NA KOLEJ" Elektrotrakcja 2003

33. PUCHAR ZA NAJLEPSZY WYRÓB na 11 Ogólnopolskiej wystawie firm produkujących dla PKP pod hasłem " Kolej na Kolej" Elektrotrakcja, 2003.

34. MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY na 11 Ogólnopolskiej wystawie firm produkujących dla PKP pod hasłem " Kolej na Kolej" Elektrotrakcja, 2003.

35. NAGRODA GŁÓWNA SITK RP im. Prof. CZESŁAWA JAWORSKIEGO na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO, 2007.

36. ZŁOTY MEDAL MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH w kategorii Najlepszy Wyrób, na 80. MTP Innowacje – Technologie – Maszyny Polska 2008.

37. NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w 2008 roku w kategorii Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii za opracowanie ultraszybkich wyłączników próżniowych prądu stałego dla podstacji i lokomotyw trakcji kolejowej.

DWUSYSTEMOWE WYŁĄCZNIKI PRÓŻNIOWE SVB (25kV/50(60)Hz; 15kV/16,7Hz) DLA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI

38. SPECJALNE WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE im. inż. ERNESTA MALINOWSKIEGO na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO, 2007.

39. ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM na 56 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka – Innova Energy, 2007.

40. NAGRODA MINISTRA GOSPODARKI RP na 56 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka – Innova Energy, 2007.

41. NAGRODA MINISTRA NAUKI, NOWYCH TECHNOLOGII I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ RZĄDU WALONII na 56 Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka – Innova Energy, 2007.

42. NAGRODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA MIĘDZYNARODOWE OSIĄGNIĘCIA WYNALAZCZE, na XV Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach innowacji w 2007 roku. Warszawa, 2008.

43. ZŁOTY MEDAL MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH w kategorii Transfer Wyników Badań Naukowych Do Praktyki Gospodarczej, na 80. MTP Innowacje – Technologie – Maszyny Polska 2008.

44. ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM na IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2010.

45. NAGRODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA MIĘDZYNARODOWE OSIĄGNIĘCIA WYNALAZCZE, na XVIII Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach innowacji w 2010 roku. Warszawa, 2011.

UNIWERSALNE (A.C./D.C.) WYŁĄCZNIKI PRÓŻNIOWE DWT DLA LOKOMOTYW WIELOSYSTEMOWYCH

46. SPECJALNE WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE im. prof. C. JAWORSKIEGO na 8. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO, 2009.

47. ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM na 58. Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA - BRUSSELS EUREKA, 2009.

48. NAGRODA WICEPREMIERA BELGII – MINISTRA ZATRUDNIENIA I RÓWNYCH SZANS na 58. Światowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA - BRUSSELS EUREKA, 2009.

49. NAGRODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA MIĘDZYNARODOWE OSIĄGNIĘCIA WYNALAZCZE, na XVII Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach innowacji w 2009 roku. Warszawa, 2010Data publikacji 2017-12-15 10:51:55