Strona główna > Współpraca > KAE - WOLTAN


 KAE - WOLTAN

ULTRASZYBKIE WYŁĄCZNIKI PRÓŻNIOWE PRĄDU STAŁEGO TYPU DCU 3/400 (3kV; 400A) DLA ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH

Nowa rodzina wyłączników DCU jest przeznaczona dla pojazdów trakcji kolejowej o napięciu 3 kV, szczególnie dla elektrycznych zespołów trakcyjnych obsługujących komunikację pasażerską miejską, podmiejską i regionalną. Wyłączniki DCU są nowością w skali światowej. Są całkowicie neutralne środowiskowo. Spełniają wymagania międzynarodowych norm z zakresu elektrotechniki i ochrony środowiska. Na rynkach światowych dotychczas nie mają odpowiedników konstrukcyjnych. Parametry techniczne wyłączników ultraszybkich są nieosiągalne dla klasycznych wyłączników magnetowydmuchowych. DCU są wyłącznikami ograniczającymi nowej generacji, w których sprowadzania do zera prądu stałego jest wymuszane za pomocą impulsu prądu o kierunku przeciwnym, generowanego przez obce źródło. Bardzo krótki czas wyłączania tz≤2ms umożliwia uzyskanie prądu ograniczonego io≤6kA, przy spodziewanym prądzie zwarciowym Icn=40kA i przy stałej czasowej τ=20ms (lub odpowiednio 60kA przy 30ms), tj. uzyskanie współczynnika ograniczania prądu io/Icp≤0.13÷0.08 i całki Joule’a I2t≤20000A2s. Przy bardzo małych wartościach energii łuku erozja łukowa komór próżniowych i styków praktycznie nie ogranicza trwałości łączeniowej, więc zwarciowa trwałość łączeniowa DCU jest bardzo duża i przekracza 10000 cykli ZW przy częstości łączeń 15 cykli na godzinę. Dzięki bardzo małym wartościom całki Joule’a wyłączniki DCU skutecznie zabezpieczają elementy półprzewodnikowe o prądach ciągłych Ith≤125 A. Nie mają zakresu prądów krytycznych i nie wymagają strefy ochronnej. Są przystosowane do montażu w skrzyniach podwagonowych. Są bezobsługowe w granicach ich trwałości mechanicznej. Wyłączniki DCU zdecydowanie ograniczają liczbę i skutki awarii, zwłaszcza silników trakcyjnych. Oznacza to zarazem wzrost niezawodności taboru trakcyjnego, poprawę płynności ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, a także obniżkę kosztów eksploatacyjnych taboru. Wyłączniki DCU są technicznie i ekonomicznie konkurencyjne względem tradycyjnych wyłączników magnetowydmuchowych. Dostępne są również wyłączniki o prądach znamionowych 800A, 630 A lub 250 A.Data publikacji 2019-04-27 20:54:20