Strona główna > Nauka > Dysertacje


 Dysertacje

Tytuł profesora zwyczajnego:

Bolesław Bolanowski - 1977

Eugeniusz Walczuk - 1992

Zbigniew Kołaciński - 1994

Witold Tarczyński - 2011

Piotr Borkowski -2015

Habilitacje:

Zdzisław Tarociński

Marek Bartosik

Piotr BorkowskiModelowanie i badanie erozji styków, 2008

Franciszek WójcikUltraszybkie wyłączanie silnoprądowych obwodów prądu stałego,  2011

 

Doktoraty:

Ryszard Lasota,Niskonapięciowe łączniki hybrydowe prądu stałego, 1985

Jerzy Dokimuk,Uogólniony model ponownego zapłonu łuku krótkiego, 1989, promotor: Prof. dr. hab. Z. Kołaciński

Marek Glaba

Jacek Gaworczyk, Dynamics of a DC Spiral arc in a cylindrical quenching chamber, 1994

Piotr Borkowski, Procesy cieplno-erozyjne w silnoprądowych zestykach z materiałów kompozytowych, 1999

Łukasz Szymański,Termiczny rozkład i utylizacja materiałów łukiem elektrycznym, 2005

Magdalena Stasiak, Identyfikacja wnętrza obiektów trójwymiarowych metodą tomografii impedancyjnej, 2006

Katarzyna Cichoń, Szybkie odkrywanie reprezentacji wzorców częstych z negacjami i reduktów tablic decyzyjnych, 2006

Dariusz Smugała, Analiza dynamiki załączania dwuprzerwowych styczników elektromagnesowych, 2008

Grzegorz Raniszewski, Wpływ gazowych składników mineralnych na właściwości wyładowania łukowego prądu stałego, 2009

Tomasz Daszkiewicz, Analiza stanów dynamicznych kanałów wyładowczych między strumieniami plazmy łuku prądu przemiennego, 2010

Marek Pawłowski, Energooszczędne, inteligentne instalacje komunalne z zasobnikami energii, 2012

Grzegorz Drygała, Zespołowy ogranicznik przepięć przeznaczony do układów trakcyjnych wyłączanych przeciwprądem, 2012Data publikacji 2017-12-15 10:51:41