Strona główna > Nauka > Projekty


 Projekty
Lp.

Rodzaj projektu

Lata realizacji

Tytuł projektu Kierownik
1

Projekt Celowy KBN/ZWAR
1998-2001

Rodzina ultraszybkich wyłączników prądu stałego typu DCL dla lokomotyw.
prof. M. Bartosik
2

Projekt badawczy KBN Promotorski 
1999-2000

Erozja łukowa silnoprądowych zestyków z materiałów kompozytowych. prof. E. Walczuk
(mgr inż. P.Borkowski)
3 Projekt badawczy KBN
1999-2000
Opracowanie i badanie plazmowego reaktora służącego do przetwarzania włókien azbestowych w bezpieczny materiał o jednolitej strukturze. prof. Z. Kołaciński
4 Projekt Celowy KBN/WOLTAN
1999-2002
Rodzina ultraszybkich wyłączników próżniowych prądu stałego typu DCN-T dla trakcyjnych podstacji niskiego napięcia. prof. M. Bartosik
5 Projekt badawczy KBN
2000-2001
Badania wpływu impulsowego oddziaływania energii łuku elektrycznego na erozję silnoprądowych zestyków z materiałów kompozytowych. dr P. Borkowski
6 Projekt badawczy KBN
2000-2002
Opracowanie modeli mechanizmów fizycznych i metod weryfikacji eksperymentalnej sczepiania styków z materiałów kompozytowych typu Ag-Me oraz Ag-MeO. prof. E. Walczuk
7 Projekt badawczy KBN
2001-2002
Opracowanie stanowiska do stapiania łukiem elektrycznym odpadów nieorganicznych. mgr inż. Ł. Szymański
8 SPUB-M KBN
2001-2004
Uniwersalny proces plazmowy destrukcji odpadów toksycznych z jednoczesnym wytwarzaniem wysokowartościowych materiałów budowlanych. prof. Z. Kołaciński
9 Projekt Celowy KBN/WOLTAN
2002-2004
Rodzina ultraszybkich wyłączników próżniowych prądu stałego typu DCN dla podstacji trakcji kolejowej. dr F. Wójcik
10 Projekt badawczy KBN Promotorski
2002-2004
Identyfikacja wnętrza obiektów  trójwymiarowych metodą tomografii impedancyjnej. prof. J. Sikora
(mgr inż.   M.Stasiak)
11 Projekt badawczy KBN
2003-2005
Opracowanie modeli mechanizmów fizycznych i badania eksperymentalne erozji  spolaryzowanych styków kompozytowych w zakresie dużych prądów. prof. E. Walczuk
12 Projekt badawczy KBN Promotorski
2003-2004
Termiczny rozkład i witryfikacja materiałów łukiem elektrycznym wytworzonym wewnątrz tego materiału. prof. Z. Kołaciński
(mgr inż. Ł.Szymański)
13 Projekt badawczy MNiI
2004-2006
Badanie właściwości wyładowania łukowego palącego się w środowisku neutralnego gazu i lotnych substancji nieorganicznych. prof. Z. Kołaciński
14 Projekt badawczy MNiI Promotorski
2005-2006
Analiza parametrów dynamicznych dwuprzerwowego stycznika elektromagnesowego. prof. W.Tarczyński
(mgr inż. D.Smugała)
15 Projekt badawczy MNiI Promotorski
2005-2007
Łuk wirujący po wnękowej anodzie modelowego reaktora plazmowego. prof. Z. Kołaciński
(mgr inż. P.Krysztofiak)
16 Zadanie w ramach Projektu badawczego zamawianego –Radom
2005-2007
Plazmowy utylizator odczynników chemicznych. prof. Z. Kołaciński
17 Zadanie w ramach Projektu badawczego zamawianego –Radom
2007-2008
Wysokonapięciowe synchronizowane próżniowe wyłączniki ultraszybkie SVB dla kolei dużych prędkości. prof. M. Bartosik
18 Projekt badawczy rozwojowy MNISW
2007-2009
Dwusystemowy wyłącznik trakcyjny DWT. prof. M. Bartosik
19 Projekt badawczy rozwojowy MNISW
2007-2009
Opracowanie i demonstracja urządzenia do wytwarzania nanorurek węglowych w plazmie mikrofalowej o ciśnieniu atmosferycznym. prof. Z. Kołaciński
20 Projekt badawczy rozwojowy MNISW
2007-2009
Ekologiczne materiały stykowe AgSnO2 z dodatkiem tlenku bizmutu i renu przeznaczone do łączników elektrycznych powszechnego stosowania. prof. E. Walczuk
21 Projekt badawczy własny MNISW
2007-2010
Dyfuzyjna tomografia optyczna, metoda nieskończonych elementów brzegowych oraz zbiorów poziomicowych w zastosowaniu do nieinwazyjnej diagnostyki piersi w aspekcie zmian nowotworowych. dr M.Stasiak-Bieniecka
22 Projekt badawczy MNISW Promotorski
2007-2009
Wpływ gazowych składników mineralnych na własności wyładowania łukowego prądu stałego. prof. Z. Kołaciński
(mgr inż. G.Raniszewski)
23 Projekt badawczy MNISW Promotorski
2009-2010
Analiza dynamiki kanałów wyładowczych między strumieniami plazmy za pomocą pakietu Fluent i ultraszybkiej kamery cyfrowej. prof. W.Tarczyński
(mgr inż. T.Daszkiewicz)
24 Projekt badawczy własny MNISW
2009-2010
Modelowanie i badanie erozji styków. prof. P. Borkowski
25

Projekt badawczy własny MNISW
od 2010
od 2011 r. projekt przekazano do I-14

Badanie wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na właściwości plazmy łukowej warunkujące efektywną syntezę nanorurek węglowych. prof. Z. Kołaciński
26

Projekt badawczy własny MNISW
2011-2013

Badania podstawowe nad kompozytowymi materiałami stykowymi typu srebro-wolfram z dodatkiem renu, o wysokich właściwościach elektrycznych do łączników niskonapięciowych. prof. E. Walczuk
27

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
2008-2011

Kierownik 2 zadań w ramach projektu:
1. nr 19 "Pracownia integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków HMS/BMS (Home/Building Management Systems)".
2. nr 36 "Wdrożenie modeli zarządzania jakością Uczelni - elektroniczny system zarządzania obiegiem dokumentów w Kwesturze".
prof. P. Borkowski


Data publikacji 2017-12-15 10:51:45