Strona główna > Dydaktyka > Strony przedmiotów


 Strony przedmiotów

Elektrotechnika

I stopień - studia stacjonarne

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 08 5334 00 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi M. Glaba
02 27 5346 00 3, 4 Urządzenia elektryczne M. Bartosik
02 27 5392 00 5 Aparaty elektroenergetyczne - specjalność Przetworniki elektromechaniczne

W. Tarczyński

02 09 5396 00 6 Metodologia projektowania - specjalność Przetworniki elektromechaniczne

W. Tarczyński

02 27 5394 00 6 Hybrydowe i półprzewodnikowe urządzenia łączeniowe 1 - specjalność Przetworniki elektromechaniczne F. Wójcik
R. Lasota
02 70 5395 00 6 Sterowniki programowalne - specjalność Przetworniki elektromechaniczne M. Dems
P. Borkowski
02 70 5332 00 1 Technologie informacyjne M. Glaba
02 03 5333 00 1 Podstawy informatyki M.Stasiak-Bieniecka,
J. Dokimuk, M. Glaba

Przedmioty w blokach obieralnych

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 27 5409 00 7 Aparatura instalacyjna - specjalność Przetworniki elektromechaniczne

P.Borkowski
M. Pawłowski

02 27 5410 00 7 Hybrydowe i półprzewodnikowe urządzenia łączeniowe 2 - specjalność Przetworniki elektromechaniczne F. Wójcik
R. Lasota
02 27 5408 00 7 Urządzenia i układy rozdzielcze - specjalność Przetworniki elektromechaniczne M. Bartosik
02 27 5406 00 7 Badanie łączników - specjalność Przetworniki elektromechaniczne

F. Wójcik
P. Borkowski

02 27 5407 00 7 Teoria zjawisk łączeniowych - specjalność Przetworniki elektromechaniczne

W. Tarczyński

02 30 5377 00 7 Pojazdy trakcyjne - specjalność Elektroenergetyka J.Anuszczyk, M.Bartosik, R.Lasota
02 08 5441 00 7 Metodologia zarządzania podmiotami gospodarczymi M. Glaba
02 27 5449 00 7 Technologie wodorowe w elektrotechnice R. Bartosik
02 27 5448 00 7 Technologie próżniowe w elektrotechnice M. Bartosik,
F. Wójcik
02 27 5447 00 7 Technologie sześciofluorkowe w elektrotechnice M. Bartosik,
F. Wójcik
02 27 5446 00 7 Zasobniki energii w syst. i środkach transportu R. Lasota
02 27 5445 00 7 Kriotechnika w zasobnikowych systemach użytkowania energii elektrycznej R. Lasota
02 56 5443 00 7 Sieci komputerowe P. Borkowski
M. Pawłowski
02 56 5474 00 7 Programowanie sieci WEB P. Borkowski
M. Pawłowski
02 59 5442 00 7 Hurtownie danych P. Borkowski, J. Dokimuk, M. Stasiak-Bieniecka
02 60 5440 00 7 Informatyzacja procesów biznesowych M. Glaba

I stopień - studia niestacjonarne

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 52 5489 00 1 Podstawy programowania J. Dokimuk,
M.Stasiak-Bieniecka
02 08 5490 00 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi M. Glaba
02 27 5503 00 4 Urządzenia elektryczne M. Bartosik,
F.Wójcik
02 27 5567 00 6 Aparaty elektroenergetyczne - specjalność Przetworniki elektromechaniczne

W. Tarczyński

02 09 5571 00 4 Metodologia projektowania - specjalność Przetworniki elektromechaniczne

W. Tarczyński

02 27 5569 00 7 Hybrydowe i półprzewodnikowe urządzenia łączeniowe 1 - specjalność Przetworniki elektromechaniczne F. Wójcik
R. Lasota
02 70 5570 00 6 Sterowniki programowalne - specjalność Przetworniki elektromechaniczne M. Dems
P. Borkowski
02 03 5487 00 1 Technologie informacyjne M. Glaba
02 03 5488 00 1 Podstawy informatyki M.Stasiak-Bieniecka,
J. Dokimuk, M. Glaba

Przedmioty w blokach obieralnych

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 27 5585 00 7 Hybrydowe i półprzewodnikowe urządzenia łączeniowe 2 - specjalność Przetworniki elektromechaniczne F. Wójcik
R. Lasota
02 27 5582 00 7 Teoria zjawisk łączeniowych - specjalność Przetworniki elektromechaniczne

W. Tarczyński

02 30 5531 00 7 Pojazdy trakcyjne - specjalność Elektroenergetyka J.Anuszczyk, M.Bartosik, R.Lasota
02 08 5604 00 7 Metodologia zarządzania podmiotami gospodarczymi M. Glaba
02 27 5612 00 7 Technologie wodorowe w elektrotechnice R. Lasota
02 27 5611 00 7 Technologie próżniowe w elektrotechnice R. Lasota
02 27 5610 00 7 Technologie sześciofluorkowe w elektrotechnice F. Wójcik
M. Bartosik
02 27 5609 00 7 Zasobniki energii w syst. i środkach transportu R. Lasota
02 27 5608 00 7 Kriotechnika w zasobnikowych systemach użytkowania energii elektrycznej R. Lasota
02 56 5606 00 7 Sieci komputerowe P. Borkowski
M. Pawłowski
02 59 5605 00 7 Hurtownie danych P. Borkowski, J. Dokimuk, M. Stasiak-Bieniecka
02 60 5603 00 7 Informatyzacja procesów biznesowych M. Glaba

II stopień -studia stacjonarne,  specjalność Technologie internetowe w mechatronice

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 66 5660 00 1 Aparatura sterująca i zabezpieczeniowa P. Borkowski
02 27 5659 00 1 Hybrydowe i półprzewodnikowe urządzenia łączeniowe 3 F. Wójcik
R. Lasota
02 13 5657 00 1 Internetowe laboratorium pomiarowe P.Borkowski
M. Pawłowski
02 56 5653 00 1 Sieci komputerowe P.Borkowski
M. Pawłowski
02 70 5656 00 1 Sterowniki programowalne P.Borkowski
M. Pawłowski
02 13 4609 00 2 Internetowe laboratorium pomiarowe P.Borkowski
M. Pawłowski
02 46 5658 00 2 Sensory i aktuatory P.Borkowski
M. Pawłowski
02 70 4602 00 2 Sterowniki programowalne P.Borkowski
M. Pawłowski

Przedmioty w blokach obieralnych

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 03 5711 00 2 Oprogramowanie użytkowe w inżynierii J. Dokimuk
02 04 5703 00 2 Modelowanie w aspekcie inżynierskim M. Stasiak-Bieniecka
02 08 5719 00 2 Informatyczne systemy w zarządzaniu M. Glaba
02 09 5712 00 2 Szybka fotografia cyfrowa W. Tarczyński
02 04 5704 00 2 Zaawansowane techniki środowiska Matlab J. Dokimuk
02 60 5720 00 2 Informatyzacja procesów biznesowych - systemy CRM M. Glaba
02 52 5712 00 3 Techniki programowania w C++ J. Dokimuk
02 60 5708 00 3 Informatyczne systemy analizy danych eksperymentalnych M. Stasiak-Bieniecka
02 70 5718 00 3 Podstawy programowania współbieżnego w systemie Windows J. Dokimuk

 

II stopień - studia niestacjonarne,  specjalność Technologie internetowe w mechatronice

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 66 5742 00 1 Aparatura sterująca i zabezpieczeniowa P. Borkowski
02 27 5741 00 1 Hybrydowe i półprzewodnikowe urządzenia łączeniowe 3 F. Wójcik
R. Lasota
02 13 5739 00 1 Internetowe laboratorium pomiarowe P. Borkowski
M. Pawłowski
02 56 5735 00 1 Sieci komputerowe P. Borkowski
M. Pawłowski
02 70 5738 00 1 Sterowniki programowalne P. Borkowski
M. Pawłowski
02 13 6237 00 2 Internetowe laboratorium pomiarowe P. Borkowski
M. Pawłowski
02 46 5740 00 2 Sensory i aktuatory P. Borkowski
M. Pawłowski
02 70 5754 00 2 Sterowniki programowalne P. Borkowski
M. Pawłowski

Przedmioty w blokach obieralnych

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 03 5792 00 2 Oprogramowanie użytkowe w inżynierii J. Dokimuk
02 04 5784 00 2 Modelowanie w aspekcie inżynierskim M. Stasiak-Bieniecka
02 08 5800 00 2 Informatyczne systemy w zarządzaniu M. Glaba
02 09 5793 00 2 Szybka fotografia cyfrowa W. Tarczyński
02 04 5785 00 2 Zaawansowane techniki środowiska Matlab J. Dokimuk
02 60 5801 00 2 Informatyzacja procesów biznesowych - systemy CRM M. Glaba
02 52 5798 00 3 Techniki programowania w C++ J. Dokimuk
02 60 5789 00 3 Informatyczne systemy analizy danych eksperymentalnych M. Stasiak-Bieniecka
02 70 5799 00 3 Podstawy programowania współbieżnego w systemie Windows J. Dokimuk

 

Mechatronika

I stopień -  studia stacjonarne

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 13 4486 00 3 Systemy pomiarowe P.Borkowski
02 08 4511 00 6 Systemy zarządzania M. Glaba

Przedmioty w blokach obieralnych

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 29 4488 00 3 Integracja systemów zarządzania zasobami mechatronicznymi budynku P. Borkowski
02 29 4529 00 4 Układy sterowania elementów łączeniowych mechatroniki R. Lasota
02 29 4530 00 5 Hybrydowe i półprzewodnikowe elementy łączeniowe mechatroniki R. Lasota
02 29 4507 00 5 Łączeniowe elementy mechatroniki P. Borkowski
02 29 4531 00 6 Bezpieczeństwo i pewność zasilania systemów mechatronicznych P. Borkowski
02 29 4532 00 7 Aparatura sterownicza i zabezpieczająca w mechatronice P. Borkowski

 

Energetyka

I stopień

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 03 0435 00 2 Podstawy informatyki M. Stasiak-Bieniecka
02 27 0432 00 4 Urządzenia elektryczne M. Bartosik

 

Przedmioty w blokach obieralnych

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 63 0438 00 6 Komputerowe wspomaganie projektowania W.Tarczyński
J. Wiśniewski
02 27 0455 00 7 Półprzewodnikowe i hybrydowe urządzenia łączeniowe F. Wójcik
02 27 0451 00 7 Urządzenia i układy rozdzielcze M.Bartosik
F. Wójcik
02 27 0452 00 7 Aparaty elektroenergetyczne W. Tarczyński
02 27 0453 00 7 Aparatura łączeniowa sterownicza i zabezpieczeniowa P. Borkowski
02 27 0454 00 7 Badania łączników F. Wójcik
02 27 0450 00 7 Technologie próżniowe i sześciofluorkowe w elektroenergetyce M. Bartosik
02 32 0447 00 7 Energetyka wodorowa M. Bartosik
02 32 0446 00 7 Technologie zasobnikowe w elektroenergetyce M. Bartosik

 

Informatyka

I stopień

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 53 0097 00 2 Algorytmy i struktury danych J. Dokimuk
02 55 0492 00 3 Systemy Operacyjne 1 J. Dokimuk

 

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

I stopień

Kod przedmiotu Semestr Przedmiot Prowadzący
02 03 0144 00 1 Informatyka M.Stasiak-Bieniecka
02 24 2187 00 6 Użytkowanie urządzeń łączeniowych i energoelektronicznych P. Borkowski


Data publikacji 2013-06-17 13:28:52