Strona główna > Kadra > Magdalena Stasiak-Bieniecka > Publikacje


 Publikacje
  1999

 1. W.Gryglewicz-Kacerka, M.Stasiak, System analizy statystycznej badań diagnostycznych,- "Jakość i Metody Kształcenia w Dziedzinie Informatyki", I Krajowa konferencja Szkół Niepaństwowych, Łódź, str. 123-127
 2. W.Gryglewicz-Kacerka, M.Stasiak, Statistical analysis of medical examinations in outpatient clinic" - "Computers in Medicine", 5th International Conference, vol.2, pp.119-122

  2001

 3. M. Stasiak, S.F. Filipowicz, J. Sikora, Tomografia impedancyjna w przestrzeni trójwymiarowej - III Polsko-Ukraińska Szkoła-Seminarium, Ałuszta 2001, str 162-165
 4. M. Stasiak, K. Nita, S.F. Filipowicz, J. Sikora: Eksperymentalny model tomografu impedancyjnego w 3D - III Polsko-Ukraińska Szkoła-Seminarium, Ałuszta 2001, str 158-161

  2002

 5. M. Stasiak, S.F. Filipowicz, J. Sikora, Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązywania zagadnień odwrotnych tomografii impedancyjnej, XXV IC-SPETO International Conference of Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory,Ustroń 2002, t.1, str.21-24
 6. M. Stasiak, S.F. Filipowicz, Using Neural Network for Image Reconstruction In EIT, IV International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering", Zakopane 2002, pp.101-104
 7. P. Berowski, M. Stasiak, J. Sikora, S.F. Filipowicz, Zastosowanie funkcji dzwonowych i sieci neuronowych do rozwiązywania zagadnień odwrotnych odwrotnych tomografii impedancyjnej, Przegląd Elektrotechniczny 11 2002, str. 296-300
 8. M. Stasiak, J. Sikora, S.F. Filipowicz, Neural Network Approach to Inverse Problem Solution in three- dimensional Impedance Tomography, 2nd International Symposium on Process Tomography, Wrocław 2002, pp.175-182
 9. P. Berowski, S.F. Filipowicz, J. Sikora, M. Stasiak, Impedancyjna tomografia komputerowa - historia i zastosowania, konferencja Kompatybilność elektromagnetyczna układów biologicznych, Zielona Góra/Dychów 2002, str.11-13

  2003

 10. M.Stasiak, S.F.Filipowicz, J.Sikora, Boundary Elements Method Approach In Impedance Tomography for three-dimensional Space, XXVI International Conference SPETO, Gliwice-Niedzica, 28-31 May 2003, pp.127-131
 11. M.Stasiak, J.Sikora, S.F.Filipowicz, Reduction of measurements in 3D Electrical Impedance Tomography using strategically placed electrodes, V International Workshop, Computational Problems of Electrical Engineering (Organized under auspices of IEEE), Ukraine, 26-29 August 2003, pp. 55-58
 12. M.Stasiak, K.Siwek, R.Sikora, S.F.Filipowicz, J.Sikora, The Combination of Principal Component Analysis with Neural Network as a Highly Efficient 3D EIT Solution, 3rd World Congress on Industrial Process Tomography, Banff, Canada, 2-5 September 2003, pp.664-670
 13. R.Sikora, J.Sikora, S.F.Filipowicz, Z.Giza, M.Stasiak, Identification of Cracks in Copper Mines by Bell Functions Approximation in Electrical Impedance Tomography, 3rd World Congress on Industrial Process Tomography, Banff, Canada, 2-5 September 2003, pp.724-729

  2004

 14. M.Stasiak, K.Nita, S.F.Filipowicz, J.Sikora, Principal Component Analysis Approach to reduction of Measurement Dimensionality in 3D Impedance Tomography, Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, pp.62-65, Vol.3, No.1,Winter-Spring 2004
 15. M.Stasiak, J.Sikora, S.F.Filipowicz, Reduction of measurements in 3D Electrical Impedance Tomography using strategically placed electrodes, Acta Technica , CSAV 49, pp.79-87, 2004
 16. M.Stasiak, J.Sikora, S.F.Filipowicz, Principal Component Analysis and Neural Network Method for the Solution to the Inverse Problem in EIT, XII International Conference on Electrical Bioimpedance & V Electrical Impedance Tomography , Vol.2, pp.507-510, Gdańsk, 20-24 June 2004
 17. M.Stasiak, J.Sikora, S.F.Filipowicz, Some numerical aspects of the 3D Finite Element Method in EIT, 3rd International Symposium on Process Tomography , Łódź 2004, pp.143-146
 18. M.Stasiak, J.Sikora, S.F.Filipowicz, 3D Electrical Impedance Tomography forward problem solution approximated by Boundary Element Method, VI International Workshop, Computational Problems of Electrical Engineering (Organized under auspices of IEEE), Zakopane 2004, pp.123-126

  2005

 19. M.Stasiak, S.F.Filipowicz, J.Sikora, The Comparison of Two Measurement Protocols in 3D Electrical Impedance Tomography, XXVIII International Conference SPETO, Gliwice-Ustroń, 11-14.05.2005, Vol. 2, pp. 273-276
 20. M.Stasiak, J.Sikora, K.Nita, S.F.Filipowicz, Boundary Element Method for Multi-region and Principal Component Analysis applied to Electrical Impedance Tomography Problems, The 15th Conference on the Computational of Electromagnetic Fields - COMPUMAG, Shenyang, China, June 26-30, 2005
 21. M.Stasiak, J.Sikora, S.F.Filipowicz, Boundary Element Method Application defined for Multi-region in 3D Electrical Impedance Tomography, XIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, ISTET , Lviv, Ukraine, July 4-7, 2005, pp. 93-96
 22. M.Stasiak, P.Berowski, S.Wójtowicz, J.Sikora, S.F.Filipowicz, Comparative Study of Methods for the Solution to the Inverse Problem in EIT, 4th World Congress on Industrial Process Tomography, Aizu, Japan, 5-8 September 2005, pp. 714-719
 23. M. Stasiak: Tomografia komputerowa, Nowa Elektrotechnika 4:22-23 , 2005

  2006

 24. M.Stasiak, Analiza składowych głównych - narzędzie również dla inżynierów, Nowa Elektrotechnika nr 4 (20), str.6-7
 25. M.Stasiak, J.Sikora, S.F.Filipowicz, K.Nita, Principal Component Analysis applied to the Solution of the Inverse Problem in 3D Impedance Tomography, XXIX IC-SPETO International Conference of Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Ustroń, 24-27.05.2006
 26. S.F.Filipowicz, K.Nita, J.Sikora, M.Stasiak, Boundary Element Method in Application of Multilayer Objects to Modelling in Encephalography and Tomography, XXIX IC-SPETO International Conference of Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Ustroń, 24-27.05.2006
 27. M.Stasiak, Jak powstało WWW?, Nowa Elektrotechnika nr 11 (27), str.9-11
 28. M.Stasiak, P.Berowski, J.Sikora, Porównanie algorytmów tomografii impedancyjnej zastosowanych do identyfikacji wnętrza obiektów trójwymiarowych, Przegląd Elektrotechniczny 12/2006, str 13-16
 29. P.Berowski, A.Kwiatkowska, M.Stasiak. J. Sikora, Optymalne projektowanie kształtu metodą zbiorów poziomicowych, Sympozjum naukowe ELEKTROTECHNIKA 2006,12-13.12.2006 Warszawa

  2007

 30. Magdalena Stasiak, Jan Sikora, Stefan F. Filipowicz, Konrad Nita, Principal component analysis and artificial neural network approach to electrical impedance tomography problems approximated by multi-region boundary element method, Engineering Analysis with Boundary Elements Journal, Elsevier, Vol. 31, No. 8, August 2007, ISSN 0955-7997, pp. 713-720 (lista filadelfijska)
 31. M. Stasiak, P. Berowski, J. Sikora, Level Set Method for capacitor optimization problem, Przegląd Elektrotechniczny, R.5 Nr 2/2007, ISSN 1731-6103, pp. 127-130, (Wydawnictwo SIGMA-NOT, Spółka z o.o.
 32. P. Berowski, M. Stasiak, A. Kwiatkowska, J. Sikora, Level Set Method and material derivative concept in optimal shape design, Przegląd Elektrotechniczny, R. 83 Nr 11/2007, ISSN 0033-2097, pp. 35-38, (Wydawnictwo SIGMA-NOT, Spółka z o.o.
 33. M. Stasiak, Lasery w nauce i medycynie, Nowa Elektrotechnika, czerwiec 2007, nr 6(34), ISSN 1732-937X, str. 16-18, Wydawca: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 34. M. Stasiak, Komputery DNA – mrzonki naukowców czy rzeczywistość?, Nowa Elektrotechnika, listopad 2007, nr 11 (39), ISSN 1732-937X, str. 27-29, Wydawca: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 35. P. Berowski, M. Stasiak, J. Sikora, Zastosowanie metody zbiorów poziomicowych w optymalnym projektowaniu kształtu, Proceedings of XII Conference Computer Applictaions in Electrical Engineering (konferencja pod auspicjami PAN i IEEE-Poland Section), Poznań, April 16-18, 2007, ISBN 978-83-923978-4-7, str. 61-62
 36. M.Stasiak, P. Berowski, Level Set Method in inverse problem solution, XII International Conference – System, Modelling and Control (PAN), October 17-19, Zakopane, ISBN 978-83-909816-2-8, (materiały wydane na płycie CD), stron art.
 37. P.Berowski, M. Stasiak, J. Sikora, Optymalne projektowanie kształtu metodą zbiorów poziomicowych, Prace Instytutu Elektrotechniki, LIV, Zeszyt 233, 2007, ISSN 0032-6216, Wydawca: Instytut Elektrotechniki w Warszawie, format 239 x 169 mm, str. 21-30, rękopis dostarczono 12-03-2007, opiniował prof. dr hab. inż. Krystyn Pawluk

  2008
 38. M. Stasiak,  Tomografia optyczna, Nowa Elektrotechnika, luty 2008, nr 2(42), ISSN 1732-937X, str. 17-18, Wydawca: Instytut Elektrotechniki, Warszawa 2008
 39. M. Stasiak,  Wielopoziomowa struktura maszyn cyfrowych, Nowa Elektrotechnika, kwiecień 2008, nr 4(44), ISSN 1732-937X, str. 21-23, Wydawca: Instytut Elektrotechniki, Warszawa 2008
 40. M. Stasiak, P. Berowski,  Diffuse optical tomography in biomedical application, XVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowanie elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce,  Zamość 2008
 41. P. Berowski, M.Stasiak,  Level Set Method applied to shape modeling in EIT, XVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowanie elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce,  Zamość 2008

  2009

 42. M. Stasiak, P. Berowski, Level Set Method in Inverse Problem Solution, JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE, 2009, vol. 17, no. 1, p. 95-106, ISSN: 1507-0360

  2010

 43. M. Stasiak-Bieniecka, P. Berowski, Boundary Element Method approach to forward problem solution in Diffusion Optical Tomography, SAEM 2010 - 3rd Symposium on Applied Electromagnetics, Maribor-Ptuj, pp. 93-94, ISBN978-961-248-215-2
 44. P. Berowski, M. Stasiak-Bieniecka, P.Reda, Determining location of live tree trunks defects by Electrical Impedance Tomography, SAEM 2010 - 3rd Symposium on Applied Electromagnetics, Maribor-Ptuj, pp. 89-90, ISBN978-961-248-215-2
 45. M. Stasiak-Bieniecka, Principal Component Analysis and Artificial Neural Network in Inverse Problem Solution, chapter in Industrial and Biological Tomography, Therotical Basis and Aplications, edited by J. Sikora and S. Wójtowicz, Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 2010

 46. 2011

 47. Stasiak-Bieniecka Magdalena, Berowski Przemysław: Boundary Element Method approach to forward problem solution in Diffusion Optical Tomography. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik 87, nr 3, s. 175-17

 48. 2014

 49. Stoliński Sebastian, Bieniecki Wojciech, Stasiak-Bieniecka Magdalena: Computer Aided Assessment of Linear and Quadratic Function Graphs Using, Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ACSIS, Vol. 2, Warszawa 2014, pp. 651-658
 50. Bieniecki Wojciech, Stoliński Sebastian, Stasiak-Bieniecka Magdalena: Computer-aided recognition and assessment of sketched function graphs consisting of straight lines and parabolas using least-squares fitting, Współczesne zagadnienia modelowania matematycznego, Warszawa 2014, p.79-80

 51. 2017

 52. Ambroziak A., Stasiak-Bieniecka M., Borkowski P.: Numerical and experimental analysis of heat fluxes in a smart building. International Interdisciplinary PhD Workshop 2017, Lodz, 9-11 September 2017, pp.1-4.
 53. Ambroziak A., Stasiak-Bieniecka M., Borkowski P.: Analiza termiczna inteligentnego budynku. IV Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY CIEPLNE W ELEKTROTECHNICE I ELEKTROTECHNOLOGIE, Konopnica, 18-20 września 2017, Zeszyty Naukowe PŁ Nr 1198, (Elektryka, z. 126), pp.9-15


Data publikacji 2017-11-20 09:38:19