Strona główna > Kadra > Magdalena Stasiak-Bieniecka > CV


 CV
Imię i nazwisko: Magdalena Stasiak-Bieniecka
Adres: Aleksandrów Łódzki
Data urodzenia: 1973
Miejsce urodzenia: Łódź
Stan cywilny: mężatka

Wykształcenie

1988-1992 XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Łodzi, klasa o profilu matematyczno-fizycznym, ukończone z wyróżnieniem
1992-1997 studia na kierunku Informatyka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ, ukończone z wynikiem bardzo dobrym
1996-1997 Dwusemestralne Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne PŁ, dyplom ukończenia
2003 Egzamin Cambridge - First Certificate in English
2006

Obrona rozprawy doktorskiej nt. "Identyfikacja wnętrza obiektów trójwymiarowych metodą tomografii impedancyjnej" (wyróżnienie)

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Sikora, Politechnika Warszawska

2010 Cisco Networking Academy course; CCNA Exploration: Network Fundamentals

Przebieg pracy zawodowej i aktywność naukowa

 

1997 Obrona pracy magisterskiej nt. „System analizy statystycznej badań w przychodni lekarskiej (system wspomagający pracę Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ)”
10.1997-03.2006 Instytut Aparatów Elektrycznych PŁ, etat asystenta
1999 Udział w 5-tej Międzynarodowej Konferencji „Computers in Medicine”
02.2001-07.2001 Staż naukowy w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno – Pomiarowych Politechniki Warszawskiej
07-08.2001 Kurs języka angielskiego „Milner School of English” w Londynie
09.2001
Warsztaty naukowe nt. Zagadnień odwrotnych (Inverse Problems) w Trieście, Włochy
05.2002
Udział w XXV Międzynarodowej Konferencji “Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory”, Ustroń
09.2002
Udział w IV Międzynarodowych Warsztatach Naukowych “Computational Problems of Electrical Engineering”, Zakopane
09.2002
Udział w „Summer School on Imaging”, Martina Franca, Włochy (grant C.I.M.E)
10.2002
Grant promotorski KBN
2002 Udział w 2nd International Symposium on Process Tomography, Wrocław
2003 Udział w XXV Międzynarodowej Konferencji “Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory”, Gliwice-Niedzica
2003 Udział w 3rd World Congress on Industrial Process Tomography, Banff, Canada
2004 Udział w XII International Conference on Electrical Bioimpedance & V Electrical Impedance Tomography, Gdańsk, 20-24 June 2004
2004 Udział w 3rd International Symposium on Process Tomography
2004 VI International Workshop, Computational Problems of Electrical Engineering (Organized under auspices of IEEE), Zakopane
od 01.04.2006 Instytut Aparatów Elektrycznych, etat adiunkta
2006 Udział w Sympozjum naukowym ELEKTROTECHNIKA, Warszawa
2007 Udział w XII International Conference – System, Modelling and Control (PAN), October 17-19, Zakopane
2007-2010 Projekt badawczy własny MNISW
2008 - 30.09.2012 Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, etat adiunkta
2010 Udział w SAEM 2010 - 3rd Symposium on Applied Electromagnetics, Maribor-Ptuj, Slovenia
2011 Szkolenie z obsługi dydaktycznej Moodle
2014 Udział w WD Biały Dunajec
2017 Design Thinking szkolenie w ramach projektu Dydaktyka 2.0 PŁ
2017 Case Teaching szkolenie w ramach projektu Dydaktyka 2.0 PŁ
2018 Problem Based Learning szkolenie w ramach projektu Dydaktyka 2.0 PŁ

Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni

2006/07 Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi
2006-2009 Pełnomocnik Dziekana ds. Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego PŁ w Sieradzu
2006-2009 Opiekun I roku studiów na kierunku EiT w ZOD w Sieradzu
2006 - 2012 Wydziałowa komisja dydaktyczna ds. informatyki
od 1999 Udział w Wydziałowych Komisjach Rekrutacji oraz w Targach Edukacyjnych
2008-2012 Członek Rady Wydziału
2009/10 Układanie planu zajęć dla Wydziału EEIA dla studiów niestacjonarnych

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Opiekun I roku studiów niestacjonarnych na kierunku Elektrotechnika

od 2015

członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej i Jakości Kształcenia

od 2016

członek Komisji Dydaktycznej dla kierunku Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami

od 2016

członek zespołu ds. konkursów dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia InFiMat na Wydziale EEIA

Nagrody i wyróżnienia

2001 Nagroda JM Rektora (II stopnia, zespołowa) za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, a w szczególności za znaczący udział w pracach zespołowych
2004 Nagroda JM Rektora (II stopnia, zespołowa) za prace naukowe charakteryzujące się nowymi rozwiązaniami
2007 Nagroda JM Rektora (II stopnia, zespołowa) za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, a w szczególności za pracę związaną z kształceniem w ośrodkach zamiejscowych, opiekę nad Studentami oraz za pomoc w organizacji procesu dydaktycznego
2010 Nagroda JM Rektora (III stopnia, indywidualna) za wyróżniającą się działalność naukową
2012 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego


Data publikacji 2018-04-08 19:21:50