Strona główna > Kadra > Piotr Borkowski > Publikacje


 Publikacje

Dysertacje

a)  Publicznie obroniona z wyróżnieniem w dniu 8 września 1999r rozprawa doktorska nt. ”Procesy cieplno-erozyjne w silnoprądowych zestykach z materiałów kompozytowych”. Promotor prof. dr hab. E. Walczuk

b) Publicznie obroniona w dniu 18 listopada 2008r rozprawa habilitacyjna nt. ”Modelowanie i badanie erozji styków”, Zeszyty Naukowe PŁ Nr 1014, (Z. 365), ISSN 0137-4834.

Monografie

 

 1. Borkowski P., Erozja łukowa styków łączników elektrycznych, Seria wydawnicza: Postępy Techniki Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2013, stron 201 (ISBN 978-83-7283-520-8)
 2. Borkowski P., Nowoczesne metody badania zestyków elektrycznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2013, stron 204 (ISBN 978-83-7837-010-9)

 

Publikacje:

 1. Borkowski P., Walczuk E.: AC contactors with DC driving magnet and electronic systems. 2nd IC-ECAAA, Xian, 25-29 maj, 1993, s.186-190.
 2. Walczuk E., Borkowski P.: Computer controlled testing of mechanical parameters of AC contactors. EAEEIE, sesja plakatowa, Praga, wrzesień, 1993.
 3. Borkowski P., Walczuk E.: Impulsowy układ zasilający napęd styczników prądu przemiennego dla potrzeb współczesnej automatyki. I Konferencja GRANTY-AUTOMATYKA 1995, 27-29 czerwiec 1995, s.79-88.
 4. Walczuk E., Borkowski P.: Komputerowa baza danych dla projektowania CAD układów zestykowych łączników niskonapięciowych. I Konferencja Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice 1996, 15-17 kwiecień 1996, Poznań/Kiekrz, s.193-197.
 5. Borkowski P., Walczuk E.: Introduction to computer simulation of thermal influence of electric arc on contacts during breaking of high currents. 3rd IC-ECAAA, Xian,
  19-22 maja 1997, s.206-211.
 6. Borkowski P., Walczuk E.: Review of models of thermal influence of electrical arc on contact at breaking of current in air. 8th International Conference SAP&ETEP, Łódź, 3-6 wrzesień 1997, s.230-236.
 7. Borkowski P.: Preliminary computer simulation of thermal influence of electric arc on contact during  breaking of high current. 8th International Conference SAP&ETEP, Łódź, 3-6 wrzesień 1997, s.237-241.
 8. Borkowski P., Walczuk E., Wysocki T.: Komputerowy program zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do badañ erozji i rezystancji styków. III Konferencja Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice 1998, 20-22 kwiecień 1998, Poznań/Kiekrz, s.217-222.
 9. Borkowski P., Walczuk E.: Komputerowy pomiar temperatury styków nagrzewanych łukiem przy wyłączaniu prądu. V Konferencja Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice 2000, 20-22 kwiecień 2000, Poznań/Kiekrz, s.411-417.
 10. Walczuk E., Borkowski P., Kaliszuk K., Frydman K.: Effect of composition and microstructure on the arc erosion and contact resistance for tungsten-silver composite materials at high currents. 20th Int. Conf. on Electrical Contacts ICEC2000, Stockholm, 19-23 czerwiec 2000, s.259-266.
 11. Kaliszuk K., Frydman K., Walczuk E., Borkowski P., Jakubowski J.: Arc erosion phenomena in tungsten - silver composite contact materials. 20th Int. Conf. on Electrical Contacts ICEC2000, Stockholm, 19-23 czerwiec 2000, s.281-289.
 12. Borkowski P., Walczuk E.: Thermal Models of Short Arc between High Current Contacts. 47th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, Montreal, 10-12 September 2001, pp.259-264.
 13. Kaliszuk K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Walczuk E., Borkowski P., Zasada D.: SEM study of W-Ag contact tips after electric arc testing. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, pp.209-212.
 14. Borkowski P.: The software for computers measuring system to testing contact erosion. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, pp.299.
 15. Walczuk E., Kaliszuk K., Borkowski P.: Investigations of arc erosion mechanism and electrical properties of tungsten-silver composite materials. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, pp.300-301.
 16. Borkowski P.: Investigation of influence of electric arc impulse energy on erosion of high current contact of composite materials. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, pp.302.
 17. Walczuk E., Borkowski P.: Arc erosion of composite contact materials at high current. 9th International Conference SAP&SAT, Łódź, 17-20 September 2001, pp.325.
 18. Kaliszuk K., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Walczuk E., Borkowski P., Zasada D.: SEM study of WC-Ag contact surface after arc testing. 21sh Int. Conf. on Electrical Contacts ICEC2002, Zurich, 9-12 wrzesień 2002, s.471-478.
 19. Walczuk E., Borkowski P., Kaliszuk K., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W.: Arc erosion and contact resistance of WC-Ag high-current contacts. 21sh Int. Conf. on Electrical Contacts ICEC2002, Zurich, 9-12 wrzesień 2002, s.479-485.
 20. Walczuk E., Borkowski P., Kaliszuk K., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W.: Erozja łukowa i rezystancja zestykowa silnoprądowych styków z kompozytów WC-Ag. Materiały elektroniczne T.30-2002 nr 4, Warszawa ITME 2002, s.5-21.
 21. Kaliszuk K., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Walczuk E., Borkowski P., Zasada D.: Badania SEM powierzchni styków z kompozytu WC-Ag po pracy z łukiem elektrycznym. Materiały elektroniczne T.30-2002 nr 4, Warszawa ITME 2002, s.55-76.
 22. Walczuk E., Boczkowski D., Borkowski P.: Komputerowy system pomiaru drogi styków w stanowisku probierczym do badań modelowych erozji łukowej styków. IX Konferencja Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice 2004, 19-21 kwiecień 2004, Poznań/Kiekrz, s.251-253.
 23. Borkowski P.: Arc Erosion of Contacts on Switching High Current. Archives of Electrical Engineering, PAN w W-wie, VOL. LIII, No. 3, pp.259-287, 2004.
 24. Borkowski P., Walczuk E.: Temperature rise behind fixed polarity Ag-W contacts opening on an half cycle of high current and its relationship to contact erosion. Joint 22nd ICEC & 50th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts September 20-23, 2004 Seattle, Washington USA, pp.334-340.
 25. Kaliszuk K., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Walczuk E., Borkowski P., Zasada D.: Arc erosion tests and study of surface of Ag-WC contacts after arc switching operations. Joint 22nd ICEC & 50th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts September 20-23, 2004 Seattle, Washington USA, pp.75-84.
 26. Borkowski P.: Computer simulation of thermal processes in conducts and arc erosion of silver-tungsten composite materials.  10th International Conference SAP 2005, Łódź, 19-22 September 2005, pp.96-101.
 27. Borkowski P., Walczuk E.: Influence of contact diameter no arc erosion of the polarized contacts at high current conditions. 10th International Conference SAP 2005, Łódź, 19-22 September 2005, pp.111-115.
 28. Walczuk E., Borkowski P., Boczkowski D., Wojcik-Grzybek D., Frydman K., Kaliszuk K., Bucholc W.: Arc erosion and contact resistance of Ag-Fe and Ag-Fe203 contacts  materials. 10th International Conference SAP’2005, Łódź, 19-22 September 2005, pp. 123-128.
 29. Walczuk E., Borkowski P., Kaliszuk K.: Erosion of polarised contacts made of composite materials in high current range. 10th International Conference SAP 2005, Łódź, 19-22 September 2005, pp.316.
 30. Frydman K., Kaliszuk K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Walczuk E., Borkowski P., Zasada D.: Investigation of properties of contact tips made of Ag-WC composite materials. 10th International Conference SAP 2005, Łódź, 19-22 September 2005, pp.318-319.
 31. Wojcik-Grzybek D., Kaliszuk K., Frydman K., Zasada D., Walczuk E., Borkowski P.: Ag-Fe and Ag-Fe2O3 – the new ecological composite materials for low-voltage contactors. 10th International Conference SAP 2005, Łódź, 19-22 September 2005, pp.320-321.
 32. Frydman K., Kaliszuk K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Walczuk E., Borkowski P., A. Grodziński: WC - Ag composite contact tips for vacuum chamber contactors. 10th International Conference SAP 2005, Łódź, 19-22 September 2005, pp.367-368.
 33. Borkowski P.: Thermal Models of Short Arc for Contact Opening on an Half Cycle of High Current. Archives of Electrical Engineering, PAN w W-wie, VOL. LIV, No. 1, pp.109-122, 2005.
 34. Borkowski P., Boczkowski D.: Computer-aided testing of contacts on switching high current. Archives of Electrical Engineering, PAN w W-wie, VOL. LIV, No. 3/2005, pp.253-263, 2005.
 35. Borkowski P., Drygała G.: Impulsowy układ zasilający napęd styczników próżniowych prądu przemiennego serii LSV 100...400 oraz LSV 204...404, Prace Naukowo-Badawcze OBR ORAM, (47), 2005, s.17-34.
 36. Walczuk E., Borkowski P., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W.: Migration of composite contact materials components at high current arcing. The 23rd ICEC, together with IS-EMD, 6-9 June 2006, Sendai, Japan, pp.143-149.
 37. Borkowski P.: A computer program for the calculation of electrode mass loss under electric arc conditions. The 23rd ICEC, together with IS-EMD, 6-9 June 2006, Sendai, Japan, pp.354-360.
 38. Borkowski P., Drygała G.: Układ detekcji zwarć dla wyłączników niskiego napięcia, Prace Naukowo-Badawcze OBR ORAM, (48), 2006, s.5-16.
 39. Borkowski P., Boczkowski D., Wysocki T.: Computer-controlled system for testing contacts on switching high current. Measurement, Vol.40/3 2007, s.294-299.
 40. Borkowski P.: Computer simulation of thermal processes in contacts and arc erosion of silver-tungsten composite materials. Archives of Electrical Engineering, PAN w W-wie, VOL. LVI, No. 1, s.89-98, 2007.
 41. Borkowski P. Hasegawa M.: A computer program for the calculation of electrode mass loss under electric arc conditions. IEICE Transactions on Electronics, VOL.E90-C, No.7 July 2007, s.1369-1376.
 42. Walczuk E., Borkowski P., Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Bucholc W., Hasegawa M.: Migration of composite contact materials components at high current arcing. IEICE Transactions on Electronics, VOL.E90-C, No.7 July 2007, s.1377-1384.
 43. Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Walczuk E., Borkowski P.: Kompozytowe materiały stykowe Ag-WC. Inżynieria Materiałowa. Wydawnictwo SIGMA-NOT, Nr 5 (159), Rok XXVIII wrzesień-październik 2007, s.850-856.
 44. Walczuk E., Borkowski P., Wojcik-Grzybek D., Frydman K: Electrical properties of Ag-Fe and Ag-Fe2O3 composite contact materials for low voltage switchgear. Proc. of the 24th ICEC 2008, 9-12 czerwiec, Saint-Malo, Francja, s.48-54.
 45. Borkowski P., Drygała G.: Improvement in parameters of older construction power contactors by modernization of their drivers. IEICE Technical Report Vol.108 No.296 ISSN 0913-5685, pp.21-24 (8th IS-EMD, 15-16 November 2008 Sendai, Japan).
 46. Drygała G., Borkowski P.: Overvoltage protection in power systems of electric traction 3 kV DC with energy-consuming systems. IEICE Technical Report Vol.108 No.296 ISSN 0913-5685, pp.25-28 (8th IS-EMD, 15-16 November 2008 Sendai, Japan).
 47. Frydman K., Wojcik-Grzybek D., Borkowski P., Walczuk E, Zasada D.: Właściwości fizyczne i łączeniowe kompozytów stykowych Ag–WC–C i Ag–W–C. Inżynieria Materiałowa. Wydawnictwo SIGMA-NOT, Nr 1 (167), Rok XXX, styczeń-luty 2009, s.32-39, PL ISSN 0208-6247 indeks 36156.
 48. Borkowski P., Górecki K.: Computerized test stand software for testing switching capacity of lighting circuit switches. IEICE Technical Report Vol.109 No.287 ISSN 0913-5685, pp.75-78 (9th IS-EMD, 19-20 November 2009, Tokyo, Japan).
 49. Borkowski P., Augustyniak A.: A microprocessor control system for an automated stand for testing erosion of contacts designed for DC and AC contactors. IEICE Technical Report Vol.109 No.287 ISSN 0913-5685, pp.121-124 (9th IS-EMD, 19-20 November 2009, Tokyo, Japan).
 50. Borkowski P., Pawłowski M., Mazur Ł.: Systemy zarządzania budynkiem (HMS/BMS) wpływające na energooszczędność obiektu. I Konferencja Naukowo–Techniczna Energooszczędne Innowacyjne Technologie Oświetleniowe, Łódź, 4 – 5 marca 2010, pp.93-100.
 51. Borkowski P., Pawłowski M., Mazur Ł.: Systemy zarządzania budynkiem (HMS/BMS) wpływające na energooszczędność budynku. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, (Electrical Review), Vol. 2010, Nr. 6, (ISSN 0033-2097, R. 86), pp.57-60.
 52. Borkowski P., Walczuk E., Wojcik-Grzybek D., Frydman K., Zasada D.: Electrical properties of Ag-C contact materials containing different allotropes of carbon. Joint 25th ICEC & 56th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts October 4-7, 2010, Charleston, USA, pp.167-175.
 53. Walczuk E., Borkowski P., Księżarek S., Missol W., Rdzawski Z., Durst K.: Evaluation of basic electrical parameters of silver-based contact materials of different chemical composition and manufacturing technology. Joint 25th ICEC & 56th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts October 4-7, 2010, Charleston, USA, pp.134-141.
 54. Borkowski P. Hasegawa M.: Arc erosion of polarised contacts Ag-W by high current. IEICE Transactions on Electronics, VOL.E93-C, No.9 September 2010, pp.1416-1423.
 55. Borkowski P., Sulecki M.: A mathematical model of the contact bridge at the short arc. IEICE Technical Report Vol.110, No.270, pp. 179-184, ISSN 0913-5685 (10th IS-EMD, 11-12 November 2010, Xian, China).
 56. Pawłowski M., Borkowski P.: Współczesne znaczenie systemów zarządzania budynkiem. Biuletyn Techniczno-Informacyjny Oddziału Łódzkiego SEP. Nr 1/2011 (52), ISSN 2082-7377, marzec 2011, ss.15-18.
 57. Borkowski P., Pawłowski M., Makowiecki T.: Economical aspects of building management systems implementation. IEEE PES (Power&Energy Society) PowerTech 2011, Trondheim, 19-23 June, Norway, pp.1-6.
 58. Borkowski P., Walczuk E.: Computerized measurement stands for testing static and dynamic electrical contact welding. Measurement, Vol.44/9 2011, pp.1618-1627.
 59. Borkowski P., Pawłowski M.: Home/Building Management Systems (HMS/BMS) to Protect Environment by Control Modern Lighting Installations. Procedia Environmental Sciences, (ISSN: 1878-0296, ELSEVIER) Volume 23, pp.141-145, 2011 (International Conference on Environment Science and Biotechnology - ICESB 2011, 25-26 November, 2011, Maldives).
 60. Borkowski P., Pawłowski M., Drygała G.: Zasilanie energooszczędnych źródeł światła poprzez systemy zasobnikowe. II Konferencja Naukowo–Techniczna Energooszczędne Innowacyjne Technologie Oświetleniowe, Łódź, 27 – 28 październik 2011, pp.75-78.
 61. Daszkiewicz R., Borkowski P.: Electric Contact Welding a Review a Literature. IEICE Technical Report Vol.111, No.299, pp.29-33, ISSN 0913-5685 (11th IS-EMD, 17-18 November 2011, Akita, Japan).
 62. Drygała G., Borkowski P.: Supported varistor overvoltage limiter with high energy-consuming ability and high durability for DC high voltage systems. IEICE Technical Report Vol.111, No.299, pp.167-172, ISSN 0913-5685 (11th IS-EMD, 17-18 November 2011, Akita, Japan).
 63. Pawłowski M., Borkowski P.: Electric Energy Management System in a Building with Energy Storage. II Ogólnopolskie Seminarium FORUM INNOWACJI MŁODYCH BADACZY, 25–26.11.2011, Łódź, ISSN 2082-4831. www.fimb.p.lodz.pl.
 64. Borkowski P.: A mathematical model for calculating contact mass loss resulting from bridge disintegration in vacuum. Archives of Electrical Engineering, PAN w W-wie, VOL. 60, No. 4/2011, pp.399-411.
 65. Borkowski P., Drygała G.: Ogranicznik przepięć przeznaczony do współpracy z trakcyjnymi próżniowymi wyłącznikami prądu stałego działającymi na zasadzie wyłączania przeciwprądem. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 1b/2012, pp.286-289.
 66. Borkowski P., Pawłowski M.: Potencjał oszczędności energii elektrycznej u odbiorcy komunalnego. Rynek Energii nr 1(98)/2012, ISSN 1425-5960.
 67. Księżarek S., Woch M., Kołacz D., Kamińska M., Borkowski P., Walczuk E.: Progress in fabrication technology of silver-based contact materials with particular account of the Ag-Re and Ag-SnO2Bi2O3composites. 26th International Conference on Electrical Contacts and the 4th International Conference on Reliability of Electrical Products and Electrical Contacts on May 14-17, 2012, Beijing China, pp.186-193.
 68. Borkowski P., Walczuk E.: Test stand for testing contacts of switches in a fixed household electrical installations. 26th International Conference on Electrical Contacts and the 4th International Conference on Reliability of Electrical Products and Electrical Contacts on May 14-17, 2012, Beijing China, pp.165-170
 69. Borkowski P., Pawłowski M.: Smart building – przyszłość czy rzeczywistość? Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Politechnice Łódzkiej, Łódź, 19.04.2012, ss.1-4.
 70. Borkowski P., Pawłowski M.: Sukces zadania 19 jako wskaźnik potrzeb z zakresu B+R; Konferencja PO KL Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej, Łódź, 21.05.2012, ss.1-5.
 71. Borkowski P., Pawłowski M.: Odnawialne źródła energii – szanse i zagrożenia. Konferencja PO KL Czysta energia - kompleksowy program praktyk dla nauczycieli szkół zawodowych w firmach z branż Odnawialnych Źródeł Energii, Łódź, 28.05.2012, ss.1-6.
 72. Borkowski P.: Symulacja procesów cieplnych w stykach elektrycznych z kompozytu Ag-W. Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY CIEPLNE W ELEKTROTECHNICE I ELEKTROTECHNOLOGIE, Konopnica, 24-26 września 2012, Zeszyty Naukowe PŁ Elektryka Nr 1124, (Z. 124), pp.15-25.
 73. Bartosik M., Borkowski P., Rakus J.: Model hybrydowego systemu zasilania wykorzystującego panele fotowoltaiczne dla układu oświetlenia pojazdu szynowego. XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Trakcji Elektrycznej SEMTRAK, 18-20 października 2012, ss.21-32.
 74. Borkowski P., Rakus J.: Model symulacyjny układu zasilania oświetlenia pojazdu szynowego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych”. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, Vol. 2012, Nr. 11a, (ISSN 0033-2097, R. 88), pp.115-118.
 75. Sienicki A., Borkowski P.: Review of HVAC algorithms in building management systems. IEICE Technical Report Vol.112, no.332, pp. 101-104, ISSN 0913-5685 (12th IS-EMD, Nov 30 - Dec 1 2012, Chiba Institute of Technology, Tokyo, Japan).
 76. Pawłowski M., Borkowski P.: Electric Energy Management System in a Building with Energy Storage. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review) Vol. 2012, Nr 12b, (ISSN 0033-2097, R. 88), pp.272-274.
 77. Borkowski P., Pawłowski M.: Raport i ewaluacja powstania innowacyjnego centrum edukacyjno-rozwojowego inteligentnych systemów automatyki budynkowej utworzonego w ramach zadania 19, Politechnika Łódzka 2012, ISBN 978-83-933359-8-5, s.1-44.
 78. Borkowski P., Pawłowski M.: Zasilanie energooszczędnych źródeł światła poprzez systemy zasobnikowe. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 2013, Nr 1a, (ISSN 0033-2097, R. 89), s.21-24
 79. Borkowski P.: Symulacja procesów cieplnych w stykach elektrycznych z kompozytu Ag-W50. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 2013, Nr 2b, (ISSN 0033-2097, R. 89), s.311-314
 80. Borkowski P., Walczuk E., Frydman K., Wójcik-Grzybek D.: Switching properties of contacts made of silver-tungsten and silver-tungsten-rhenium composite materials. 59th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, 22 – 25 September 2013, Newport, Rhode Island, USA, pp.197-206
 81. Sienicki A.Borkowski P.: A Review of Theoretical Models of Dynamic Welding of Electrical Contacts. IEICE Technical Report Vol.113, No.298, pp.159-161, ISSN 0913-5685 (13th IS-EMD, Nov 16-17 2013, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China)
 82. A.Frydman K., Wójcik-Grzybek D.,Borkowski P.: The influence of the microstructure on the electrical properties of Ag C, Ag-WC-C and Ag-W-C contact materials. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 58, Issue 4, 2013, pp.1059-1065.
 83. Bartosik M., Borkowski P., Wójcik F.: Nowa rodzina wyłączników DCHT dla tramwajów i trolejbusów.  Konferencja Naukowo-Techniczna Aparatura Łączeniowa; Łączniki 2014, 7-9 maj 2014, Fojutowo, Polska, ss. 69-90 (ISBN 978-83-927343-2-1).
 84. Borkowski P., Walczuk E., Frydman K., Wójcik-Grzybek D.: The aging of the power contacts caused by switching current. 27th International Conference on Electrical Contacts, June 22 – 26, 2014, Dresden, Germany, pp.207-214
 85. Kołacz D., Księżarek S., Karwan-Baczewska J., Czepelak M., Staszewski M., Kamińska M., Rudnicki K., Bilewska K., Borkowski P., Sienicki A.:   Nanocrystalline Ag-Re composite as a potential material for electric contacts fabrication. 27th International Conference on Electrical Contacts, June 22 – 26, 2014, Dresden, Germany, pp.451-456.
 86. Księżarek S., Woch M., Kołacz D., Kamińska M., Borkowski P., Walczuk E.: Progress in fabrication technology of silver-based contact materials with particular account of the Ag-Re and Ag-SnO2Bi2O3composites. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59, Issue 2, 2014, pp.501-508.
 87. Pawłowski M., Borkowski P.: Electrical Energy Management System in Double Unpredictability Objects. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review),  Vol. 2014, Nr 9, (ISSN 0033-2097, R. 90), pp.191-196
 88. Ambroziak A.,Borkowski P., Sienicki A.: OPC server for DOMIQ building automation system. IEICE Technical Report Vol.114, No.342, pp.165-169, ISSN 0913-5685 (14 IS-EMD, Nov. 29-30, 2014, Chitose Cultural Center, Chitose, Japan).
 89. Bielecki J., Florkowska B., Florkowski M., Furgał J., Gubański S., Rakowska A., Lubera D., Masłowski G., Onak S., Borkowski P., Skubis J., Wańkowicz J., Włodek R., Zydroń P.: Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), Vol. 2015, Nr 3, (ISSN 0033-2097, R. 91), pp.217-220.
 90. Borkowski P., Sienicki A.: CONTACTS EROSION MODELLING USING ANSYS COMPUTER SOFTWARE AND EXPERIMENTAL RESEARCH. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, Issue 2A, 2015, pp.551-560. DOI: 10.1515/amm-2015-017
 91. Borkowski P.: Inteligentny i energooszczędny budynek – moda czy konieczność? Konferencja "Chcę budować" w ramach VI "Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego", Sieradz, 12.09.2015, ss.1-6
 92. Borkowski P., Pawłowski M.: Degradacja cieplna styków w łącznikach pracujących w inteligentnych budynkach. III Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY CIEPLNE W ELEKTROTECHNICE I ELEKTROTECHNOLOGIE, Konopnica, 21-24 września 2015, Zeszyty Naukowe PŁ Nr 1198, (Elektryka, z. 126), pp.11-20.
 93. Pawłowski Marek, Borkowski Piotr, Balsam Bartosz: Model of Smart Electricity Meter. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), Vol. 2015, Nr 11, (ISSN 0033-2097, R. 91), pp.217-220, doi:10.15199/48.2015.11.56.
 94. Borkowski Piotr, Pawłowski Marek: Thermal Degradation of Contacts in Switching Devices Working in the Smart Buildings. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), Vol. 2016, Nr 3, (ISSN 0033-2097, R. 92), pp.45-48, doi:10.15199/48.2016.03.10
 95. Borkowski Piotr, Pawłowski Marek, Badowski W.: Rozwój systemów zarządzania energią w budynku dla inteligentnych sieci. Urządzenia dla energetyki, 3/2016, ss.47-51
 96. Kołacz D. , Księżarek S., Woch M., Karwan-Baczewska J., Staszewski M., Rudnicki K., Borkowski P., Sienicki A.: Nanocrystalline Ag-Re composite as a potential material for electric contacts fabrication. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2016, vol. 61, no. 4, pp.1847-1852
 97. Borkowski P., Walczuk E.: Computer controlled test stand for investigations the arc phenomena in DC contactors at switching current of 100-500 A, 230 V. W: 28th International Conference on Electrical Contacts, Edinburgh, UK 2016, pp.449-453
 98. Pietrzak K., Gładki A., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Kaszyca K., Borkowski P.: Electrical properties of Ag-C and Cu-C contact materials. MATERIAŁY ELEKTRONICZNE (Electronic Materials) T.44, Nr 2/2016, Warszawa ITME, (PL ISSN 0209-0058), s.4-10
 99. Pawłowski M., Borkowski P.: Jak i gdzie uczyć się o domach inteligentnych? VI TARGI DOM INTELIGENTNY 3-5 marca 2017, PGE Narodowy, Warszawa, pp.1-3.
 100. Ambroziak A., Pawłowski M., Borkowski P.: Rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania energią cieplną w budynku. VI TARGI DOM INTELIGENTNY 3-5 marca 2017, PGE Narodowy, Warszawa, pp.1-3.
 101. Chojecki A., Pawłowski M., Borkowski P.: Zarządzanie energią w budynku prosumenckim. VI TARGI DOM INTELIGENTNY 3-5 marca 2017, PGE Narodowy, Warszawa, pp.1-3.
 102. Ambroziak A., Stasiak-Bieniecka M., Borkowski P.: Numerical and experimental analysis of heat fluxes in a smart building. International Interdisciplinary PhD Workshop 2017, Lodz, 9-11 September 2017, pp.1-4.
 103. Chojecki A., Borkowski P.: Application of game theory in electrical engineering on the example of transformer tap control. IV Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY CIEPLNE W ELEKTROTECHNICE I ELEKTROTECHNOLOGIE, Konopnica, 18-20 września 2017, Międzynarodowa doktorancka sesja plakatowa, pp.1-4.
 104. Rodak M., Borkowski P.: Symulacja zmiennego pola magnetycznego w napędzie indukcyjno – dynamicznym. IV Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY CIEPLNE W ELEKTROTECHNICE I ELEKTROTECHNOLOGIE, Konopnica, 18-20 września 2017, Zeszyty Naukowe PŁ Nr 1198, (Elektryka, z. 126), pp.37-44.
 105. Ambroziak A., Stasiak-Bieniecka M., Borkowski P.: Analiza termiczna inteligentnego budynku. IV Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY CIEPLNE W ELEKTROTECHNICE I ELEKTROTECHNOLOGIE, Konopnica, 18-20 września 2017, Zeszyty Naukowe PŁ Nr 1198, (Elektryka, z. 126), pp.9-15.

Publikacje na nośnikach elektronicznych:

 1. Borkowski P., Walczuk E., Szelągowski D., Bucki S.: Komputerowa baza danych łączników elektrycznych. Instytut Aparatów Elektrycznych, Politechnika Łódzka, 2000. Dostępna w World Wide Web: http://www.iae.p.lodz.pl pod nazwą „Baza łączników elektrycznych.

Podręczniki akademickie:

 1. Bolanowski B., Borkowski P.: „Budowa systemów i urządzeń zasilających”. Wyd. WSHE z Łodzi, stron 239, 2007, ISBN 978-83-7405-231-3.
 2. Borkowski P. i inni: Podstawy integracji systemów zarządzania zasobami w obrębie obiektu. Pracownia integracji systemów automatyki budynkowej. Wyd. WNT, 2009, stron 190, ISBN 978-83-204-3544-3.
 3. Borkowski P. i inni: Inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Wyd. PŁ, 2011, stron 231, ISBN 978-83-7283-387-7.

Skrypty dla studentów:

 1. Bolanowski B., Borkowski P.: „Sieci i urządzenia zasilające”. Wyd. WSHE z Łodzi, stron 130, 2003, ISBN 83-7405-150-7.
 2. Bolanowski B., Borkowski P.: „Obliczenia sieci i urządzeń zasilających”. Wyd. WSHE z Łodzi, stron 86, 2004, ISBN 83-7405-158-2.

 Data publikacji 2018-01-23 12:54:56