Strona główna > Kadra


 Kadra

Kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych

prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Witold Tarczyński

dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. nadzw. PŁ

dr hab. inż. Franciszek Wójcik

dr inż. Ryszard Lasota

dr inż. Jerzy Dokimuk

dr inż. Marek Glaba

dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

dr inż. Marek Pawłowski

mgr inż. Adrian Sienicki

Doktoranci:

mgr inż. Arkadiusz Ambroziak

mgr inż. Łukasz Mazur

Sekretariat Katedry:

Joanna Cicirko

Anna Skobel

Pracownicy techniczni:

mgr inż. Marek Szymański

inż. Henryk Błaszczyk

Paweł Osiński

Piotr Palmowski

Radosław LibiszewskiData publikacji 2015-02-27 17:57:53