Strona główna > Kadra


 Kadra

Kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych

prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. nadzw. PŁ

dr hab. inż. Franciszek Wójcik

dr inż. Ryszard Lasota

dr inż. Marek Glaba

dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

dr inż. Mariusz Jabłoński

mgr inż. Adrian Sienicki

mgr inż. Arkadiusz Ambroziak

mgr inż. Adrian Chojecki

mgr inż. Michał Rodak

Doktoranci:

mgr inż. Łukasz Nowak

Sekretariat Katedry:

Joanna Cicirko

Anna Skobel

Pracownicy techniczni:

mgr inż. Marek Szymański

inż. Henryk Błaszczyk

Paweł Osiński

 Data publikacji 2018-11-09 13:12:20