Strona główna > O Katedrze > Aktualności > Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej


 Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu wyróżniono studentów, absolwentów i pracowników naukowych PŁ. Laureaci otrzymali nagrody za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia na studiach, a naukowcom wręczono Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej.

Za osiągnięcia naukowe w 2018 roku nagrodzono w konkursie kilka osób, które łącznie otrzymały 105 tysięcy złotych.

W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań laureatem został prof. Przemysław Perlikowski z Wydziału Mechanicznego.

Nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych otrzymał dr inż. Piotr Brzeski z Wydziału Mechanicznego.

Laureatem konkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej został inż. Stefan Cichosz (rocznik 1995) z Wydziału Chemicznego.

Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie przyznana została zespołowi w składzie: kierujący projektem prof. Piotr Borkowski, dr hab. inż. Marek Bartosik oraz dr hab. inż. Franciszek Wójcik, prof. PŁ. Naukowcy z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, będący pracownikami Katedry Aparatów Elektrycznych we współpracy z CERN opracowali Ultraszybki, redundancyjny, niespolaryzowany, hybrydowy system zabezpieczania nadprzewodzących cewek elektromagnesów w Wielkim Zderzaczu Hadronów na prądy 600 A i 2000 A. Łączna wartość wdrożenia to niemal 1,5 miliona złotych, z których ponad 700 000 złotych przypadło na rok 2018.

Zdjęcie z uroczystości: Rektor Politechniki Łódzkiej, Pan Profesor Sławomir Wiak składa gratulacje zespołowi w składzie: dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. Piotr Borkowski oraz dr hab. inż. Franciszek Wójcik, prof. PŁ (Katedra Aparatów Elektrycznych WEEIA), który odebrał nagrodę za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2018 roku.

Przyznana została również nagroda specjalna za znaczący wkład w prace naukowe Politechniki Łódzkiej dla mgr. inż. Adriana Gliszczyńskiego z Wydziału Mechanicznego, który w minionym roku opublikował 15 wysoko punktowanych prac.

Szczegółowe informacje o wszystkich nagrodzonych, w tym o nagrodach dla studentów, znajdują się na stronie Życia Uczelni: link do relacji z uroczystości.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Katedra Aparatów Elektrycznych


SerW czasie uroczystego posiedzenia Senatu wyróżniono kilkunastu studentów i absolwentów, którzy otrzymali nagrody za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia na studiach. Naukowcom wręczono Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej.
Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej
Za osiągnięcia naukowe w 2018 roku nagrodzono w konkursie kilka osób, które łącznie otrzymały 105 tysięcy złotych.
W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań laureatem został prof. Przemysław Perlikowski z Wydziału Mechanicznego.
Nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych otrzymał dr inż. Piotr Brzeski z Wydziału Mechanicznego.
Laureatem konkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej został inż. Stefan Cichosz (rocznik 1995) z Wydziału Chemicznego.
Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie przyznana została zespołowi w składzie: kierujący projektem prof. Piotr Borkowski, dr hab. inż. Marek Bartosik oraz dr hab. inż. Franciszek Wójcik, prof. PŁ. Naukowcy z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki we współpracy z CERN opracowali Ultraszybki, redundancyjny, niespolaryzowany, hybrydowy system zabezpieczania nadprzewodzących cewek elektromagnesów w Wielkim Zderzaczu Hadronów na prądy 600 A i 2000 A. Łączna wartość wdrożenia to niemal 1,5 miliona złotych, z których ponad 700 000 złotych przypadło na rok 2018.

 Data publikacji 2019-06-28 05:31:53