Strona główna > Dydaktyka > Praktyki studenckie


 Praktyki studenckie
WYTYCZNE PROGRAMOWE STUDENCKICH PRAKTYK INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI K-26 WEEIA PŁ
Na podstawie zatwierdzonych programów studiów, opracowano podstawowe wytyczne do zakresu praktyk studenckich na kierunku Systemy sterowania inteligentnymi budynkami (SSIB).
SSIB jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany przez trzy Wydziały PŁ: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Spójnym rozwiązaniem w obu powyższych kwestiach są inteligentne systemy zarządzania budynkami. Połączenie wiedzy z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach. Z tymi zagadnieniami powinny wiązać się zagadnienia wykonywane w trakcie realizacji zakresu praktyki dyplomowej na tym kierunku i specjalności.
Zasadniczym celem praktyk w trakcie studiów jest praktyczne zapoznanie studentów Politechniki Łódzkiej Wydziału WEEIA z zagadnieniami z zakresu systemów sterowania inteligentnymi budynkami, aby po zakończeniu studiów potrafili sprostać najnowszym wymaganiom z zakresu szeroko rozumianego „inteligentnego” budownictwa, zwłaszcza
w obszarze efektywności energetycznej budynków. Celem ogólnym praktyk jest umożliwienie studentom poszerzenia wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu tematyki omawianej na studiach, co zapewni poprawne przygotowanie do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej inżyniera. Poprzez zapoznanie studentów z praktyczną stroną działalności zawodowej inżyniera w zakładzie pracy, zanim ukończą studia, pozwoli na ugruntowanie posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowych doświadczeń praktycznych. Również stworzenie studentom możliwości poznania struktury, funkcjonowania i organizacji modelu zarządzania realnym przedsiębiorstwem wzmocni ich inżynierską wiedzę. Dodatkowo, w miarę możliwości, udzielenie ewentualnej pomocy przy realizacji prac dyplomowych jest dodatkowym atutem. Ponieważ w programie studiów są przedmioty z branży elektrycznej rozwiniętej o nowoczesne systemy zarządzania energią oraz instalacje systemów energii odnawialnej oraz znaczna ilość przedmiotów z zakresu sterowników programowalnych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, to daje naszym studentom możliwość wykorzystania wiedzy praktycznie, w wielu pokrewnych branżach, a co za tym idzie nauki takich zagadnień oczekujemy  w trakcie realizacji praktyki studenckiej i pracy dyplomowej.  W ramach programu studiów jest szereg przedmiotów
z obszaru budownictwa, w tym: podstawy konstrukcji budynków, fizyka budowli czy projektowanie oraz realizacja inwestycji. Te zagadnienia również mogą być włączone w tok praktyki.
Zakres tematyczny praktyk opracowany na bazie programów studiów:
1. Szkolenie w zakresie przepisów BHP oraz ppoż. obowiązujących w zakładzie.
2. Struktura organizacyjna i produkcyjna przedsiębiorstwa.
3. Poznanie budowy oraz zasad eksploatacji podstawowych i pomocniczych urządzeń inteligentnych budynków ze szczególnym uwzględnieniem następujących modułów:
a) Zintegrowane systemy automatyki budynkowej;
b) Integracja systemów pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych;
c) Zasilanie elektryczne, projektowanie instalacji elektrycznych, dobór aparatury i zabezpieczeń, projektowanie oświetlenia, monitoring zużycia energii elektrycznej;
d) Automatyka i pomiary elektryczne, procesowe i technologiczne;
e) Zabezpieczenia i sterowanie w automatyce i elektrotechnice;
f) Systemy BMS i SCADA, wizualizacja HMI;
g) Sterowniki programowalne, programowanie według IEC 61131-3;
h) Klimatyzacja i wentylacja obiektów mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, media w budynkach przemysłowych, monitoring zużycia mediów w przemyśle;
i) Odnawialne źródła energii;
j) Gospodarki wodna w miastach, monitoring zużycia wody, stacje uzdatniania wody, stacje pomp;
k) Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucje energii;
l) Inteligentne miasta
m) Inteligentne sieci elektroenergetyczne
4. Ogólne zasady sterowania procesami technologicznymi.
5. Zagadnienia ochrony środowiska.
6. Gospodarka remontowa.
7. Dokumentacja techniczna i obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.
8. Szczegółowe zapoznanie się z wybraną tematyką (urządzeniem, instalacją, procesem itp.).
Zrealizowany program praktyk może obejmować tylko niektóre z ww. punktów, stosownie do możliwości technicznych i organizacyjnych Zakładu Pracy.
Opiekun praktyk studenckich dla kierunku SSIB
dr inż. Mariusz Jabłoński K-26
mariusz.jablonski@p.lodz.pl
Informacje szczegółowe dotyczące praktyk:
Dziekanat Wydziału WEEiA - p. Jadwiga Dobińska tel. 426312508WYTYCZNE PROGRAMOWE STUDENCKICH PRAKTYK INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI K-26 WEEIA PŁ
Na podstawie zatwierdzonych programów studiów, opracowano podstawowe wytyczne do zakresu praktyk studenckich na kierunku Systemy sterowania inteligentnymi budynkami (SSIB).
SSIB jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany przez trzy Wydziały PŁ: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Spójnym rozwiązaniem w obu powyższych kwestiach są inteligentne systemy zarządzania budynkami. Połączenie wiedzy z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach. Z tymi zagadnieniami powinny wiązać się zagadnienia wykonywane w trakcie realizacji zakresu praktyki dyplomowej na tym kierunku i specjalności.
Zasadniczym celem praktyk w trakcie studiów jest praktyczne zapoznanie studentów Politechniki Łódzkiej Wydziału WEEIA z zagadnieniami z zakresu systemów sterowania inteligentnymi budynkami, aby po zakończeniu studiów potrafili sprostać najnowszym wymaganiom z zakresu szeroko rozumianego „inteligentnego” budownictwa, zwłaszcza
w obszarze efektywności energetycznej budynków. Celem ogólnym praktyk jest umożliwienie studentom poszerzenia wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu tematyki omawianej na studiach, co zapewni poprawne przygotowanie do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej inżyniera. Poprzez zapoznanie studentów z praktyczną stroną działalności zawodowej inżyniera w zakładzie pracy, zanim ukończą studia, pozwoli na ugruntowanie posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowych doświadczeń praktycznych. Również stworzenie studentom możliwości poznania struktury, funkcjonowania i organizacji modelu zarządzania realnym przedsiębiorstwem wzmocni ich inżynierską wiedzę. Dodatkowo, w miarę możliwości, udzielenie ewentualnej pomocy przy realizacji prac dyplomowych jest dodatkowym atutem. Ponieważ w programie studiów są przedmioty z branży elektrycznej rozwiniętej o nowoczesne systemy zarządzania energią oraz instalacje systemów energii odnawialnej oraz znaczna ilość przedmiotów z zakresu sterowników programowalnych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, to daje naszym studentom możliwość wykorzystania wiedzy praktycznie, w wielu pokrewnych branżach, a co za tym idzie nauki takich zagadnień oczekujemy  w trakcie realizacji praktyki studenckiej i pracy dyplomowej.  W ramach programu studiów jest szereg przedmiotów
z obszaru budownictwa, w tym: podstawy konstrukcji budynków, fizyka budowli czy projektowanie oraz realizacja inwestycji. Te zagadnienia również mogą być włączone w tok praktyki.
Zakres tematyczny praktyk opracowany na bazie programów studiów:
1. Szkolenie w zakresie przepisów BHP oraz ppoż. obowiązujących w zakładzie.
2. Struktura organizacyjna i produkcyjna przedsiębiorstwa.
3. Poznanie budowy oraz zasad eksploatacji podstawowych i pomocniczych urządzeń inteligentnych budynków ze szczególnym uwzględnieniem następujących modułów:
a) Zintegrowane systemy automatyki budynkowej;
b) Integracja systemów pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych;
c) Zasilanie elektryczne, projektowanie instalacji elektrycznych, dobór aparatury i zabezpieczeń, projektowanie oświetlenia, monitoring zużycia energii elektrycznej;
d) Automatyka i pomiary elektryczne, procesowe i technologiczne;
e) Zabezpieczenia i sterowanie w automatyce i elektrotechnice;
f) Systemy BMS i SCADA, wizualizacja HMI;
g) Sterowniki programowalne, programowanie według IEC 61131-3;
h) Klimatyzacja i wentylacja obiektów mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, media w budynkach przemysłowych, monitoring zużycia mediów w przemyśle;
i) Odnawialne źródła energii;
j) Gospodarki wodna w miastach, monitoring zużycia wody, stacje uzdatniania wody, stacje pomp;
k) Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucje energii;
l) Inteligentne miasta
m) Inteligentne sieci elektroenergetyczne
4. Ogólne zasady sterowania procesami technologicznymi.
5. Zagadnienia ochrony środowiska.
6. Gospodarka remontowa.
7. Dokumentacja techniczna i obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.
8. Szczegółowe zapoznanie się z wybraną tematyką (urządzeniem, instalacją, procesem itp.).
Zrealizowany program praktyk może obejmować tylko niektóre z ww. punktów, stosownie do możliwości technicznych i organizacyjnych Zakładu Pracy.
Opiekun praktyk studenckich dla kierunku SSIB
dr inż. Mariusz Jabłoński K-26
mariusz.jablonski@p.lodz.pl
Informacje szczegółowe dotyczące praktyk:
Dziekanat Wydziału WEEiA - p. Jadwiga Dobińska tel. 426312508
WYTYCZNE PROGRAMOWE STUDENCKICH PRAKTYK INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI K-26 WEEIA PŁ

Na podstawie zatwierdzonych programów studiów, opracowano podstawowe wytyczne do zakresu praktyk studenckich na kierunku Systemy sterowania inteligentnymi budynkami (SSIB).

SSIB jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany przez trzy Wydziały PŁ: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 
i Automatyki; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Spójnym rozwiązaniem w obu powyższych kwestiach są inteligentne systemy zarządzania budynkami. Połączenie wiedzy dotyczącej
zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach. Z tymi zagadnieniami powinny wiązać się zagadnienia wykonywane w trakcie realizacji zakresu praktyki dyplomowej na tym kierunku i specjalności.

Zasadniczym celem praktyk w trakcie studiów jest praktyczne zapoznanie studentów Politechniki Łódzkiej Wydziału WEEIA
z zagadnieniami z zakresu systemów sterowania inteligentnymi budynkami, aby po zakończeniu studiów potrafili sprostać najnowszym wymaganiom z zakresu szeroko rozumianego „inteligentnego” budownictwa, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej budynków.

Celem ogólnym praktyk jest umożliwienie studentom poszerzenia wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu tematyki omawianej na studiach, co zapewni poprawne przygotowanie do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej inżyniera. Poprzez zapoznanie studentów z praktyczną stroną działalności zawodowej inżyniera w zakładzie pracy, zanim ukończą studia, pozwoli na ugruntowanie posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowych doświadczeń praktycznych. Również stworzenie studentom możliwości poznania struktury, funkcjonowania i organizacji modelu zarządzania realnym przedsiębiorstwem wzmocni ich inżynierską wiedzę.

Dodatkowo, w miarę możliwości, udzielenie ewentualnej pomocy przy realizacji prac dyplomowych jest dodatkowym atutem. Ponieważ w programie studiów są przedmioty z branży elektrycznej rozwiniętej o nowoczesne systemy zarządzania energią oraz instalacje systemów energii odnawialnej oraz znaczna ilość przedmiotów z zakresu sterowników programowalnych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, to daje naszym studentom możliwość wykorzystania wiedzy praktycznie, w wielu pokrewnych branżach, a co za tym idzie nauki takich zagadnień oczekujemy  w trakcie realizacji praktyki studenckiej i pracy dyplomowej.

W ramach programu studiów jest szereg przedmiotów z obszaru budownictwa, w tym: podstawy konstrukcji budynków, fizyka budowli czy projektowanie oraz realizacja inwestycji. Te zagadnienia również mogą być włączone w tok praktyki.

Zakres tematyczny praktyk opracowany na bazie programów studiów:

1. Szkolenie w zakresie przepisów BHP oraz ppoż. obowiązujących w zakładzie.
2. Struktura organizacyjna i produkcyjna przedsiębiorstwa.
3. Poznanie budowy oraz zasad eksploatacji podstawowych i pomocniczych urządzeń inteligentnych budynków ze szczególnym uwzględnieniem następujących modułów:

 • Zintegrowane systemy automatyki budynkowej;
 • Integracja systemów pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych;
 • Zasilanie elektryczne, projektowanie instalacji elektrycznych, dobór aparatury i zabezpieczeń, projektowanie oświetlenia, monitoring zużycia energii elektrycznej;
 • Automatyka i pomiary elektryczne, procesowe i technologiczne;
 • Zabezpieczenia i sterowanie w automatyce i elektrotechnice;
 • Systemy BMS i SCADA, wizualizacja HMI;
 • Sterowniki programowalne, programowanie według IEC 61131-3;
 • Klimatyzacja i wentylacja obiektów mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, media w budynkach przemysłowych, monitoring zużycia mediów w przemyśle;
 • Odnawialne źródła energii;
 • Gospodarki wodna w miastach, monitoring zużycia wody, stacje uzdatniania wody, stacje pomp;
 • Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucje energii;
 • Inteligentne miasta, smart city;
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne, smart grids.
 • Przemysł 4.0, komunikacja przemysłowa.
4. Ogólne zasady sterowania procesami technologicznymi.
5. Zagadnienia ochrony środowiska.
6. Gospodarka remontowa.
7. Dokumentacja techniczna i obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.
8. Szczegółowe zapoznanie się z wybraną tematyką (urządzeniem, instalacją, procesem itp.).

Zrealizowany program praktyk może obejmować tylko niektóre z ww. punktów, stosownie do możliwości technicznych i organizacyjnych Zakładu Pracy.

Opiekun praktyk studenckich dla kierunku SSIB
dr inż. Mariusz Jabłoński K-26
mariusz.jablonski@p.lodz.pl

Informacje szczegółowe dotyczące praktyk:
Dziekanat Wydziału WEEiA - p. Jadwiga Dobińska tel. 426312508


Data publikacji 2019-05-20 14:14:38