Strona główna > Współpraca


 Współpraca

Współpraca międzynarodowa

 • W dziedzinie Aparatów Elektrycznych jedna z pięciu największych na świecie cykliczna Międzynarodowa Konferencja "Elektryczny Łuk Łączeniowy" (Switching Arc Phenomena) - SAP, (Łódź, 1970, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, ... 2005), łącznie 1159 uczestników z 26 krajów, 675 publikacji w 17 tomach materiałów konferencyjnych.
 • Dwustronne umowy o współpracy z:
  • University of Strathclyde w Glasgow, UK;
  • Technical University of Brno, CR.
  • Xi an Jiaotong University w Xi an, China;

Katedra od wielu lat współpracuje bądź współpracowała w ramach rożnych programów ramowych EU z jednostkami z następujących krajów:

 • NIEMCY –Aachen, Institut für Hochspannungstechnik RWTH.
 • HISZPANIA, Glass-Ceramics Laboratory, Research in Glass-Ceramic Construction Materials.
 • WĘGRY, Hungarian Academy of Sci. Research Lab. of Materialsand Environ. Chemistry.
 • Japonia, Chitose Institute of Science and Technology.
 • Włochy, Mediolan, Ricerca sul Sistema Energetico, Distributed Power Generation Test Facility.
 • Metalor Technologie, Francja.

Studenci i dyplomanci są uczestnikami programu Socrates/Erasmus.

Pracownicy Katedry biorą czynny udział od wielu lat w World Exhibition of Invention, Research and New Technology BRUSSELS EUREKA.

 

Współpraca krajowa

 • Z jednostkami naukowymi:
  • Sekcja Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN;
  • Politechnika Gdańska - Katedra Aparatów Elektrycznych;
  • Politechnika Poznańska - Instytut Elektroenergetyki;
  • Politechnik Warszawska - Instytut Wielkich Mocy i Wysokich Napięć;
  • Instytut Elektrotechniki, Warszawa-Międzylesie;
  • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice;
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa;
  • Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM, Łódź;
  • Instytut Technologii Próżniowej OBREP, Warszawa.
 • Z przemysłem:
  • ABB Elta, Łódź;
  • ABB Zwar S.A.;
  • Kopalnia Węgla Brunatnego, Bełchatów;
  • APENA, Bielsko-Biała;
  • KOLTECH; Bydgoszcz;
  • APATOR, Toruń;
  • ELESTER, Łódź;
  • CARGO, Katowice;
  • Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa;
  • Legrand/FAEL w Ząbkowicach Śląskich;
  • KGHM Ecoren, Lubin;
  • SIAE POKÓJ, Łódź;
  • BREVE-TUFVASSON, Łódź;
  • SESTO, Łódź;
  • WOLTAN, Łódź.

Dwie edycje studiów sponsorowanych o specjalności „Aparaty Elektryczne – budowa i projektowanie” dla firmy ELESTER z Łodzi oraz APATOR z Torunia.Data publikacji 2019-04-27 18:04:40