Strona główna > O Katedrze > Aktualności


 AktualnościAktualności:

Projekt PWU DC-logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt

Katedra Aparatów Elektrycznych

Politechniki Łódzkiej
B.Stefanowskiego 18/22
90-537 Łódź
e-mail: k-26@adm.p.lodz.pl

telefon : +48 42 631 26 61

telefon : +48 42 631 27 70

Budynek A12

Budynek A11, IV piętro
15 stycznia 2019 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Łodzi na Dołach pożegnaliśmy wieloletniego pracownika Politechniki Łódzkiej - Profesora Bolesława Bolanowskiego, Dziekana Wydziału Elektrycznego w latach 1981-1986, Prorektora Politechniki Łódzkiej w latach 1990-1996, Drektora Instytutu Aparatów Elektrycznych PŁ, cenionego nauczyciela akademickiego, wieloletniego Komandora AKŻ w Łodzi.

Bolesław Bolanowski urodził się 23 lipca 1932 r. w Rzęśnie Polskiej koło Lwowa, zmarł 7 stycznia 2019 r. w Łodzi.


Nagroda Siemensa

Jury XXII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz VII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Automatyki i Robotyki, a także
I edycji Konkursu dla Absolwentów Elektroenergetyki, wybrało zwycięzców w każdej kategorii.

Mgr inż. Adrian Chojecki - asystent z Katedry Aparatów Elektrycznych otrzymał nagrodę II stopnia w I Konkursie o Nagrodę Siemensa dla
Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki za pracę magisterską pod tytułem:
Zdalny pomiar i wizualizacja zużycia energii elektrycznej w instalacji zasobnikowej z OZE dla potrzeb bytowo-komunalnych.

GRATULUJEMY!!!

__________________________________________________

Mgr inż. Adrian Chojecki zajął II miejsce w konkursie PTI na najlepszą pracę dyplomową związaną z informatyką.


Gratulujemy! 


____________________________________________________


"Nauka movi(e) - umowa PŁ - CERN"BLOKI OBIERALNE I PRZEDMIOTY PROWADZONE W KATEDRZE

C E R N

W kwietniu JM Rektor PŁ, prof. S. Bielecki podpisał umowę o współpracy między Politechniką Łódzką a Europejską Organizacją
Badań Jądrowych CERN. Koordynatorem współpracy został prof. Piotr Borkowski.

Grupa badawcza z Katedry Aparatów Elektrycznych w składzie: prof. Piotr Borkowski, dr hab. inż. Franciszek Wójcik
oraz mgr inż. Adrian Sienicki w lutym br. odwiedziła CERN.

BLOKI OBIERALNE I PRZEDMIOTY PROWADZONE W KATEDRZE

Naszym Współpracownikom i Studentom oraz ich rodzinom

życzymy,

aby nadchodzące Święta WielkanocneData publikacji 2019-04-27 19:20:47