Strona główna > Dydaktyka > Kierunek Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami


 Kierunek Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami

Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami to nowoczesny kierunek wpisujący się doskonale w realizację Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, podjętej przez Ministerstwo Gospodarki.

Jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany przez trzy Wydziały:

 1. Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki;
 2. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;
 3. Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Absolwent kierunku Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami będzie specjalistą w bardzo konkretnych kierunkach. Będzie on posiadał wiedzę przede wszystkim z obszaru szeroko rozumianej elektryczności. To co go będzie wyróżniało to znajomość większości branż pokrewnych. Absolwent kierunku Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami nie będzie miał obaw przed rozmowami z architektem, kierownikiem budowy, czy projektantem instalacji HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Nasz absolwent staje się specjalistą, który będzie rozumiał ich wymagania i będzie umiał wyjść im naprzeciw.

Absolwenci kierunku Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w branży projektowej, jak i wykonawczej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wykształcenia, łatwo podejmą współpracę z konstruktorami, technologami, architektami, elektrykami, inżynierami budownictwa, informatykami i innymi specjalistami, aktywnie funkcjonując w zespołach projektowych, zarówno w organizacjach gospodarczych jak i sektora publicznego. Tak ugruntowana wiedza daje bez wątpienia komfort psychiczny w poszukiwaniu wymarzonej pracy. Wynika on przede wszystkim ze świadomości wielu branż i dziedzin, w których będzie można znaleźć zatrudnienie.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • instalacji i systemów zasilania w energię elektryczną i cieplną z uwzględnieniem OZE,
 • eksploatacji instalacji i systemów energetycznych znajdujących się w obrębie budynku,
 • efektywności energetycznej i oszczędności energii,
 • interfejsów komunikacyjnych w systemach zarządzania budynkiem,
 • sterowania systemami w inteligentnym budynku z wykorzystaniem technologii mobilnych,
 • integracji systemów zarządzania w obrębie budynku,
 • systemów pomiarowych,
 • architektury, budownictwa, inżynierii środowiska i podstaw przebiegu procesu budowlanego,
 • materiałoznawstwa, fizyki budowli, konstrukcji i technologii budowlanych,
 • przepisów techniczno – budowlanych i certyfikacji budynków,
 • kształtowania środowiska zrównoważonego.

Absolwent posiada umiejętności z zakresu:

 • przygotowania projektu budynku energooszczędnego,
 • programowania systemów automatyki budynkowej,
 • integracji systemów w obrębie inteligentnego budynku,
 • projektowania systemów sterowania pracą instalacji wewnętrznych,
 • zarządzania systemem sterowania inteligentnego budynku,
 • projektowania oraz wykonania systemów pomiarowych
 • podstaw projektowania architektoniczno - budowlanego oraz instalacji,
 • oceny budynku wraz z jego wyposażeniem instalacyjnym pod kątem zastosowania układów sterujących,
 • analizy budynku pod względem komfortu użytkowników oraz bezpieczeństwa obiektu i użytkowników,
 • analizy zasobów energetycznych w obrębie budynku wraz z wykonaniem audytu energetycznego budynku.

Absolwent posiada kompetencje z zakresu:

 • współpracy i doradztwa w zakresie integracji i optymalizacji instalacji i układów sterowania,
 • gromadzenia i praktycznego wykorzystywania informacji z zakresu objętego kierunkiem studiów,
 • pracy w zespole interdyscyplinarnym przy projektowaniu, zarządzaniu, eksploatacji i modernizacji budynków,prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Data publikacji 2016-11-12 18:21:56