Strona główna > Nauka > Zespół zestyków elektrycznych i łączników czujnikowych > Projekty badawcze


 Projekty badawcze

Projekty badawcze KBN i NCN wykonane przez zespół:

 

 1. Nr 8 S505 003 04 „Opracowanie komputerowego systemu pomiarowo-kontrolnego przeznaczonego do  badań elektrycznych w zautomatyzowanych obiektach i układach elektrycznych” – prof. Eugeniusz Walczuk - opiekun merytoryczny początkującego badacza - mgr Dariusza Boczkowskiego (1993-1994)
 2. Nr 8 S505 002 04 „Elektroniczny układ zasilający napęd styczników prądu przemiennego przeznaczonych do układów automatyki sterowanych mikroprocesorem”  - prf. Eugeniusz Walczuk - opiekun merytoryczny początkującego badacza - mgr Piotra Borkowskiego (1993-1994)
 3. Nr 8 S502 066 04 „Nowe metody wyznaczania i interpretacji zjawisk fizycznych w zestyku oraz podstawy naukowe baku danych do projektowania układów stykowych niskonapięciowych łączników elektrycznych”  – kierownik prof. Eugeniusz Walczuk (1993-1995)
 4. Nr 8 S505 004 07 "Optymalizacja układu zasilająco-sterowniczego napęd styczników prądu przemiennego o dużej obciążalności prądowej, przeznaczony do bezpośredniej współpracy ze sterownikiem programowalnym”– prof. Eugeniusz Walczuk - opiekun merytoryczny początkującego badacza – mgr Piotra Borkowskiego (1994-1995)
 5. Nr 1352/C.T10-8/95 "Opracowanie I wdrożenie do produkcji łączników instalacyjnych o zwiększonej zdolności łączeniowej do 16 A, 250 V”, projekt celowy  Zakładów Radiowych ELTRA S.A. w Bydgoszczy, KAE (IAE) współuczestniczyła w badaniach podstawowych (1995)
 6. Nr 8270 95C/2119 „Modernizacja rozrusznika tramwajowego GBT. Opracowanie materiału na styki i segmenty stykowe”. Projekt celowy ITME w Warszawie, KAE (IAE)   współuczestniczyła w badaniach podstawowych (1995-1996)
 7. Nr 8 T10A 069 10 “Badania podstawowe mechanizmu erozji łukowej i właściwości fizycznych kompozytowych materiałów stykowych wolfram-srebro” - grant ITME w Warszawie, kierownik prof. Eugeniusz Walczuk. PŁ współrealizatorem  (1996-1998)
 8. Nr 7 T08C 038 10 “Określenie właściwości i mechanizmu niszczenia w warunkach “frettingu” stykowych powłok wielowarstwowych do złączy elektronicznych, alternatywnych dla powłok złotych”   grant  ITME w Warszawie, prof. Eugeniusz Walczuk był początkowo główny wbył ykonawca 1, później kierownikiem,  PŁ współrealizatorem (1996-1998)
 9. Nr 8 T10A 039 11 „Symulacja komputerowa rozkładu temperatury w stykach przy wyłączaniu dużych prądów” – prof. Eugeniusz Walczuk - opiekun merytoryczny początkującego badacza - Piotra Borkowskiego (1996-1997)
 10. Nr 8 T10A 024 13 “Komputerowy system pomiarowo kontrolny do badań kompleksowych zjawiska sczepiania zestyku obciążonego  dużym prądem”– prof. Eugeniusz Walczuk - opiekun merytoryczny projektu początkującego badacza – mgr Dariusza Boczkowskiego (1997-1998)
 11. Nr 8 T10A 026 13 “Kompleksowe badania naukowe wpływu procesów nowej metody otrzymywania kompozytowych materiałów srebro-dwutlenek cyny na właściwości łączeniowe styków elektrycznych”, grant ITME w Warszawie, PŁ współrealizatorem (1996-1998)
 12. Nr 8 T10A 046 13 „Oprogramowanie skomputeryzowanego stanowiska pomiarowego do badań erozji łukowej”– prof. Eugeniusz Walczuk - opiekun merytoryczny projektu początkującego badacza – mgr Piotra Borkowskiego  (1997-1998)
 13. Nr 8 T10A 053 14 “Badania wpływu parametrów procesu wytwarzania na właściwości elektryczne styków z kompozytów Ag-SnO2 otrzymywanych metodą gazoimpulsową”,, grant ITME w Warszawie, PŁ współrealizatorem (1997-1999)
 14. Nr 8T10C 008 15 “Erozja łukowa silnoprądowych zestyków z materiałów kompozytowych” -  mgr inż. P. Borkowski - grant promotorski (praca doktorska wyróżniona) (1999)
 15. Nr 8 T10A 027 18 "Opracowanie modeli mechanizmów fizycznych i metod weryfikacji eksperymentalnej sczepiania styków z materiałów kompozytowych typu Ag-Me i Ag-MeO"  - kierownik prof. Eugeniusz Walczuk (2000-2002)
 16. Nr 8 T10A 047 18 "Kompleksowe badania własności styków elektrycznych z kompozytów Ag-WC"  - grant ITME w Warszawie, PŁ współrealizatorem (2000-2002)
 17. Nr  4 T10A 055 23 „Ag-Fe i Ag-Fe2O3 – nowe, ekologiczne materiały stykowe do niskonapięciowych ł łączników powietrznych” - grant ITME w Warszawie, PŁ  współrealizatorem (2002-2004)
 18. Nr 6 T10 2003 C/06037 „Nakładki stykowe z kompozytu WC-Ag do styczników próżniowych” – projekt celowy ITME w Warszawie, IAE wykonał w ramach współpracy „Badania własności nakładek WC-Ag z partii modelowej” (2003-2004)
 19. Nr 4 T10A 029 24 „Opracowanie modeli mechanizmów fizycznych i badania eksperymentalne erozji spolaryzowanych styków z materiałów kompozytowych w zakresie dużych prądów” - kierownik prof. Eugeniusz walczuk (2003-2005)
 20. Nr 3 T10A 053 27 „Analiza i badania zagrożeń układu zestykowego  wyłącznikowej komory próżniowej niskiego i średniego napięcia z kompensacją dynamiczną w warunkach zwarciowych”, PIE w Warszawie, współudział w badaniach wykonanych w KAE (IAE)  PŁ, zakończony w 2006.
 21. Nr 3 T10A 008 29 „Nowe trójskładnikowe kompozytowe materiały stykowe Ag-W-C i Ag-WC-C, przeznaczone do łączników o dużej zdolności łączeniowej i niezawodności”, ITME w Warszawie, badania wykonywała KAE PŁ w 2007
 22. Nr 0482/T02/2007/03 „Ekologiczne materiały stykowe AgSnO2 z dodatkiem tlenku bizmutu i renu do łączników elektrycznych powszedniego stosowani”. Politechnika Łódzka. Kierownik prof. Eugeniusz Walczuk (2007-2009)
 23. Nr 6698/B/T02/2011/40 „Badania podstawowe nad kompozytowymi materiałami stykowymi typu srebro-wolfram z dodatkiem renu, o wysokich właściwościach elektrycznych do łączników niskonapięciowych”. Kierownik prof. Eugeniusz Walczuk (2011-2014)

 Data publikacji 2014-09-30 15:38:19