Strona główna > Kadra > Eugeniusz Walczuk > Patenty


 Patenty

 

 1. Patent PRL nr 47230, kl. 21 c, 45/03: Układ gaszeniowo-stykowy stycznika prądu zmiennego. Właśc. Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej A-18, Ząbkowice Śląskie. 1962 (współtwórca 25%) - wdrożony.
 2. Patent PRL nr 48399, kl. 21 c, 35/02: Łącznik niskiego napięcia prądu zmiennego z opornikami gaszeniowymi. Właśc. Politechnika Łódzka. 1963 (współtwórca 60%).
 3. Patent PRL nr 50338, kl. 21c, 45/03: Małogabarytowy stycznik wtykowy niskiego napięcia. Właśc. Politechnika Łódzka. 1963 (współtwórca 50%).
 4. Patent PRL nr 141046, kl. H01H 1/04: Układ Zestykowy łącznika prądu stałego. Właśc.. Politechnika Łódzka. 1985 (współtwórca 50%).
 5. Patent PRL nr 144573, kl. G01B 11/00: Sposób rejestracji i pomiaru przesunięć elementów ruchomych łączników elektrycznych. Właśc. Politechnika Łódzka. 1986 (współtwórca 50%).
 6. Patent PRL nr 146654, kl. H01H 9/34: Układ stykowo-gaszeniowy łącznika niskiego napięcia. Właśc. Politechnika Łódzka. 1985 (współtwórca 60%).
 7. Patent PRL nr 141046, kl. H01H 1/04: Układ zestykowy łącznika prądu stałego. Właśc. Politechnika Łódzka. 1985 (współtwórca 50%).
 8. Patent RP nr 153903, kl. B22F 1/00, H01H 1/02: Kompozytowy materiał na styki elektryczne. Instytut Metali Nieżelaznych . Właśc. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. 1988 (współtwórca 30%).
 9. Patent RP nr 153904, kl. B22F 1/00, H01H 1/02: Kompozytowy materiał na styki elektryczne. Instytut Metali Nieżelaznych . Właśc. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. 1988 (współtwórca 30%).
 10. Patent PL nr 180864, kl. G05F 1/563: Elektroniczny układ zasilający napęd styczników prądu przemiennego. Właśc. Politechnika Łódzka. 1996 (współtwórca 50%).
 11. Patent PL nr 190366, kl.H01H 33/66: Urządzenie napędowo-stykowe komory próżniowej. Właśc. HAPAM Poland Spółka z o.o., Łódź. 1998 (współtwórca 50%) – wdrożony.
 12. Patent PL nr 190402, kl.H01H 33/666: Urządzenie stykowo-gaszeniowe łącznika. Właśc. HAPAM Poland Spółka z o.o., Łódź. 1998 (współtwórca 20%) - wdrożony.
 13. Patent PL nr 190403, kl.H02B 1/16: Uziemnik prądu przemiennego. Właśc. HAPAM Poland Spółka z o.o., Łódź. 1998 (współtwórca 50%) – wdrożony.
 14. Patent PL nr 191452, kl. H01H 33/12, H02B 1/22: Odłącznik prądu przemiennego. Zgłoszony przez ABB Spółka z o.o., Warszawa 25.08.1998.  Właśc. HAPAM Poland Spółka z o.o., Łódź. (współtwórca, 50%) – wdrożony.
 15. Patent PL nr 191451, kl. H01H 33/12, H02B 1/22. Odłącznik prądu przemiennego. Zgłoszony przez ABB Spółka z o.o., Warszawa 25.08.1998. Właśc. HAPAM Poland Spółka z o.o., Łódź (współtwórca, 50%) – wdrożony.
 16. Wzór użytkowy RP nr 60048, kl. H01H 71.00. Rożek gaszeniowo-stykowy zestyku komutacyjnego odłącznika. Właśc. ABB Spółka z o.o., Warszawa 1999 (współtwórca, 50%) – wdrożony
 17. Patent PL nr P 328598: Uziemnik wysokonapięciowy. Zgłosił zakład Elektromontaż Łódź S.A. 15.08.1998, (współtwórca, 60 %). Urząd Patentowy uznał oryginalność rozwiązania, numeru prawa wyłącznego nie nadał,  gdyż zakład nie wniósł wymaganej opłaty

 



Data publikacji 2014-10-08 13:51:16