Strona główna > Nauka > Publikacje lata 2007-2011


 Publikacje lata 2007-2011

  2007

 1. Bartosik Marek: GLOBALNY KRYZYS ENERGETYCZNY MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ? Wybrane możliwości działań antykryzysowych w elektrotechnice. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "NOWOCZESNE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE W ENERGETYCE, Zielonka 2007, p. 1-17.
 2. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F. : Nowa rodzina synchronizowanych wyłączników próżniowych SWT do systemów trakcji kolejowej zasilanych wysokimi napięciami przemiennymi. Technika Transportu Szynowego „tts”, 2007, Nr. 10 s.41-52. ISSN: 1232-3829.
 3. Bartosik M.: Globalne uwarunkowania polityki energetycznej. Wyczerpywanie żródeł energii pierwotnej. Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu O/Łódzkiego SEP, 2007, Nr 3 (38), s.12-21, ISSN :1428-8966.
 4. Berowski Przemysław, Stasiak Magdalena, Kwiatkowska Anna,Sikora Jan: Level Set Method and material derivative concept in optimal shape design. Przegląd Elektrotechniczny, 2007, R. 83, Nr 11,s. 35-38, ISSN: 0033-2097.
 5. Berowski Przemysław, Stasiak Magdalena, Sikora Jan: Optymalne projektowanie kształtu metodą zbiorów poziomicowych. Prace Instytutu Elektrotechniki, 2007, LIV, Zeszyt 233, s. 21-30. ISSN: 0032-6216.
 6. Berowski Przemysław, Stasiak Magdalena, Sikora Jan: Zastosowanie metody zbiorów poziomicowych w optymalnym projektowaniu kształtu . XII Conference COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 2007. Poznań 2007, s. 61-62.
 7. Borkowski Piotr, Hasegawa Makoto : A Computer Program for the Calculation of Electrode Mass Loss under Electric Arc Conditions. pp. 1369-1376. IEICE TRANSACTIONS on Electronics, 2007, vol. E90-C No. 7, ISSN:0916-8524
 8. Borkowski Piotr, Boczkowski Dariusz, Wysocki Tomasz: Computer-controlled system for testing contacts on switching high current. Measurement , 2007 , No. 40, pp. 294-299, ISSN: 0263-2241
 9. Borkowski Piotr: Computer simulation of thermal processes in contacts and arc erosion of silver-tungsten composite materials. Archives of Electrical Engineering 2007, vol. LVI , No. 1, pp. 80-98 . ISSN: 0004-0746.
 10. Daszkiewicz Robert: Wpływ parametrów obwodu elektrycznego na zaburzenia elektromagnetyczne występujące podczas procesu wyłączania, s.114-116 Przegląd Elektrotechniczny, 2007, R. 83, Nr 9, ISSN: 033-2097.
 11. Frydman Krystyna, Wójcik-Grzybek Danuta, Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr: Kompozytowe materiały stykowe Ag-WC. Inżynieria Materiałowa, 2007, R. XXVIII, Nr 5 (159), s. 850-856, ISSN: 0208-6247.
 12. Stasiak Magdalena, Sikora Jan, Filipowicz Stefan F., Nita Konrad: Principal component analysis and artificial neural network approach to electrical impedance tomography problems approximated by multi-region bonduary element method. ENGINEERING ANALYSIS with BONDUARY ELEMENTS 2007, Vol. 31, No.8, pp. 713-720, ISSN 0955-7997.
 13. Stasiak Magdalena, Berowski Przemysław, Sikora Jan: Level Set Method for capacitor optimization problem. Przegląd Elektrotechniczny, 2007, R. 5, Nr 2, s. 127-130, ISSN 1731-6106.
 14. Stasiak Magdalena, Berowski Przemysław: LEVEL SET METHOD IN INVERSE PROBLEM SOLUTION. XII INTERNATIONAL CONFERENCE - SYSTEM MODELLING and CONTROL SMC 07 Zakopane, 17-19 października 2007
 15. Stasiak Magdalena: Lasery w nauce i medycynie, Nowa Elektrotechnika, 2007, Nr 6 (34), s.16-18, ISSN 1732-937X.
 16. Stasiak Magdalena: Komputery DNA – mrzonki naukowców czy rzeczywistość?. Nowa Elektrotechnika, 2007, Nr 11 (39) s.27-29, ISSN 1732-937X.
 17. Tarczyński Witold, Daszkiewicz Robert, Dytrych Marcin: Zaburzenia elektromagnetyczne emitowane podczas wyłączania obwodów bezpiecznikami niskonapięciowymi, s.111-113. Przegląd Elektrotechniczny, 2007, R. 83, Nr 9, ISSN: 033-2097
 18. Tarczyński Witold: Elektrodynamika aparatów elektrycznych. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej, 2007, 307 s.; 36
 19. Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Frydman Krystyna, Wójcik-Grzybek Danuta, Bucholc Witold, Hasegawa Makoto: Migration of Composite Contact Materials at High Current Arcing. pp. 1377-1384 IEICE TRANSACTIONS on Electronics, 2007, vol. E90-C No. 7, ISSN:0916-8524
 20. 2008

 21. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: A New Family of SVB Synchronized Vacuum Circuit-breakers for Railway Traction Systems Powered with Alternating Current High Voltages.. TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, vol. , no. 9, p. 18-32.
 22. Bartosik Marek: Globalny kryzys energetyczny - mit czy rzeczywistość?. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2008, rocznik , nr 2, s. 15-24.
 23. Bartosik Marek: Program Wieloletni. Doskonalenie systemów wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej w celu poprawy ich właściwości ekonomicznych, technicznych i środowiskowych jako element prezciwdziałania globalnemu kryzysowi energetycznemu.. Nowa Elektrotechnika, 2008, rocznik , nr 6(46), s. 2-18.
 24. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Ultraszybki próżniowy wyłącznik synchronizowany SVB dla wysokonapięciowych systemów trakcji kolejowej prądu przemiennego.. W: Konferencja Naukowo-Techniczna Aparatura Łączeniowa Łączniki 2008. Bydgoszcz 2008, s. 7-24
 25. Bartosik Marek, Dmuchowski Piotr, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Nowa generacja układów Sterowania dla Ultraszybkich Wyłączników Próżniowych Prądu Stałego.. W: SEMTRAK 2008 XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i V Szkoła Kompatybilności Elktromagnetycznej w Transporcie.. Kraków 2008, s. 9-18
 26. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: SVB 25/15KV;60/50/16Hz;400-1250A;40kA Ultraszybkie Próżniowe wyłączniki Synchronizowane dla Trakcji Kolejowej prądu przemiennego.. W: SEMTRAK 2008 XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i V Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie. Kraków 2008, s. 19-38
 27. Borkowski Piotr, Drygała Grzegorz: Improvement in parameters of older construction power contactors by modernization of their drivers.. IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, 2008, vol. 108, no. 296, p. 21-24, ISSN 0913-5685
 28. Borkowski Piotr: Modelowanie i Badanie Erozji Styków. Łódź: Politechnika Łódzka 2008, 210 s.; A5. Rozprawa habilitacyjna. , ISSN: 0137-4834
 29. Berowski Przemysław, Stasiak Magdalena: LevelSet Method applied to shape modeling in EIT. W: XVIII Sympozium Środowiskowe PTZE, Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce. Warszawa 2008, s. 27-28
 30. Drygała Grzegorz, Borkowski Piotr: Overvoltage protection in power systems of electric traction 3kV DC with- energy-consuming systems.. IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, 2008, vol. 108, no. 296, p. 25-28. ISSN 0913-5685
 31. Kołaciński Zbigniew, Mitura Stanisław, Szymański Łukasz: Conditions Affecting Carbon Nanotubes Growth in The Arc Discharge.. W: 1 st International Conferene from Nanoparticles&Nanomaterials& to Nanodevices&Nanosystems. 2008, s. 187. Halkidiki, Greece, 16-18 June 2008. : Grapholine 2008
 32. Kołaciński Zbigniew, Muszczynko Zbigniew, Sroczyński Witold, Szymański Łukasz: Plasma Utylization on Spent Chemical Al Reagents. W: 2 nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno 2008, s. 180-181
 33. Kołaciński Zbigniew: Nanoproducts Born in Plasma to Overtake Oil and Energy Crisis.. W: The 6th Intrnational Conference ELMECO-6 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 9th Seminar "Applications of Superconductors" AoS-9.. Lublin 2008, s. 33-34
 34. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Sroczyński Witold, Muszczynko Zbigniew: Plasma Treatment of Spent Chemicals.. W: The 6th Intrnational Conference ELMECO-6 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 9th Seminar "Applications of Superconductors" AoS-9.. Lublin 2008, s. 9-10
 35. Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz, Szymański Łukasz: Zastosowanie miedzi jako pierwiastka charakterystycznego przy pomiarach temperatury metodą Ornsteina.. W: The 6th Intrnational Conference ELMECO-6 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 9th Seminar "Applications of Superconductors" AoS-9.. Lublin 2008, s. 45-46
 36. Raniszewski Grzegorz, Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz: Influence of Waste Composition on Electric arc Electron Density. W: 2 nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno 2008, s. 57-58
 37. Stasiak Magdalena: Tomografia Optyczna.. Nowa Elektrotechnika, 2008, rocznik , nr 2(42) s. 17-18
 38. Stasiak Magdalena: Wielopoziomowa struktura maszyn cyfrowych.. Nowa Elektrotechnika, 2008, rocznik , nr 4(44), s. 21-23
 39. Stasiak Magdalena, Berowski Przemysław: Diffuse optical tomography in biomedical application.. W: XVIII Sympozium Środowiskowe PTZE, Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce. Warszawa 2008, s. 89-90
 40. Szymański Łukasz, Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz: S6 Immersed Arc-Plasma Treatment of Mineral Wastes. W: 23rd Syposium on Plasma Physics and Technology. Praga 2008, s. 23-24
 41. Szymański Łukasz, Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz: Immersed Arc-Plasma Treatment of Mineral Wastes.. W: The 6th Intrnational Conference ELMECO-6 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection joint with 9th Seminar "Applications of Superconductors" AoS-9. Lublin 2008, s. 71-73
 42. Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Wójcik-Grzybek Danuta, Frydman Krystyna: Electrical properties of Ag-Fe and Ag-Fe2O3 copmposite contact materials for low voltage switchgear. W: The 24th International Conference on Electrical Contacts ICEC2008/Saint-Malo. Universite de Rennes, France 2008, s. 48-54
 43. 2009

 44. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: AC double-system vacuum circuit-breakers for high speed railways.. W: Modern Electric Traction - Vehicles. Gdańsk: 2009, s.75-87
 45. Borkowski Piotr, Górecki Krzysztof: Computerized test stand software for testing switching capacity of lighting circuit switches.. IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, 2009, vol. 109, no. 287, p. 75-78.
 46. Borkowski Piotr, Augustyniak Artur: A microprocessor control system for an automated stand for testing erosion of contacts designed for DC and AC contactors.. IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, 2009, vol. 109, no. 287, p. 121-124.
 47. Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz, Szymański Łukasz: Zastosowanie miedzi jako pierwiastka charakterystycznego przy pomiarach temperatury metodą Ornsteina, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 85 NR 5/2009, s. 139-142.
 48. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Sroczyński Witold, Muszczynko Zbigniew: Plasma Treatment of Spent Chemicals, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 85 NR 5/2009, s. 135-138.
 49. KołacińskiZbigniew: Nanoproducts Born in Plasma to Overtake Oil and Energy Crisis. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 85 NR 5/2009, s.131-134
 50. Tarczyński Witold, Daszkiewicz Tomasz: Dynamics of discharge channel displacement in AC electric arcs. ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2009, rocznik LVIII, nr 3-4, s. 127-142.
 51. Stasiak-Bieniecka Magdalena, Berowski Przemysław: Level Set Method in Inverse Problem Solution. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE, 2009, vol. 17, no. 1, p. 95-106, ISSN: 1507-0360
 52. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz: Plazmowa Technologia Witryfikacji Odpadów. W: XXXI Międzyn. Konf. Ekologiczna "Wdrażanie Nowych Technologii Zagospodarowania Odpadów z Odzyskiem Surowców Wtórnych i Termicznego Przekształcania Odpadów na Nośnikach Energii.. Łódź 2009, s. 43-52.
 53. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: AC Double-System Vacuum Circuit Breakers For High-Speed Railways. W: 9th International Conference "Modern Electric Traction" MET 2009. Warszawa 2009, s. 25-30.
 54. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz: Anode plasma jet behavior in CNTs deposit growth. W: 17th International Colloquium on Plasma Processes. Paris 2009, s. 222.
 55. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz, Druri M.: In - FLOW CONTINUOUS CNTs DEPOSITION. W: 2ndIC4N-2009 2 nd International Conference from Nanoparticles&Nanomaterials to Nanodevices&Nanosystems. Arlington,USA 2009, s. 91.
 56. Kołaciński Zbigniew: Thermal Plasma for Materials Synthesis or Destruction.. W: AOTs-15 - The 15 International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil. Ontario Canada 2009, s. 86.
 57. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz, Druri M.: Hybrid vertical flow reactor for continuous CNTs synthesis. W: DIAMOND 2009 - 20th European Conference on Diamond, DiamondLike Materials, Carbon Nanotubes, and Nitrides. Oxford, UK 2009, s. P1.8.11.
 58. Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz, Druri M., Szymański Łukasz: Hybridized continuous depositing of carbon nanotubes. W: EuroNanoForum 2009, Nanotechnology for Sustainable Economy European and International Forum on Nanotechnology. Luxembourg 2009, s. 107.
 59. Raniszewski Grzegorz, Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz: Influence of mineral vapour compounds on metal plasma temperature. W: Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8. Brno 2009, s. 53.ISBN 978-80-214-3875-0.
 60. Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz: Generating of dispersed thermal plasma.. W:IEEE/NPSS 36th International Conference on Plasma Science and 23 rd Symposium on Fusion Engineering., [Dokument elektoniczny] 2009. Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/search/freesearchresult.jsp?history=yes&queryText=%28raniszewski%29
 61. Raniszewski Grzegorz, Kołaciński Zbigniew: Influence of mineral components on electric arc plasma parameters.W:IEEE/NPSS 36th International Conference on Plasma Science and 23 rd Symposium on Fusion Engineering.
 62. Raniszewski Grzegorz, Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz: Electric arc plasma temperature and parameters in mixture gas-metal vapor atmosphere. W: IOP Plasma Physics Conference 2009. Warwick 2009, s. 60-61.
 63. Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz, Szymański Łukasz: CNTs synthesis carrier gas analysis. W: The 7th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing. Praga 2009, s. 35.
 64. Szymański Łukasz, Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz: Immersed arc-plasma treatment of mineral wastes. W: The 7th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing. Praga 2009, s. 40.
 65. Raniszewski Grzegorz, Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz: Temperature of DC arc plasma in metal vapor polluted atmosphere. W: The 7th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing. Praga 2009, s. 39.
 66. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Druri M., Raniszewski Grzegorz, Cedzyńska Krystyna, Mitura Stanisław, Kaczorowski W.: "Microwave Plasma For CNTs Deposit Continuous Fabrication At Atmospheric Pressure. W: Workshop on Progress in Bio-and Nanotechnology. ECBNT European Centre of Bio-and Nanotechnology. Łódź 2009, s. 28.
 67. Raniszewski Grzegorz, Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz: Temperature of electric arc in argon-metal vapor atmosphere. W: International Interdisciplinary PhD Workshop 12PHDW2009. Warszawa 2009, s. 1.
 68. Borkowski Piotr: Podstawy integracji systemów zarządzania zasobami w obrębie obiektu. Warszawa: Naukowo-Techniczne 2009, 189 s.
 69. Mechatronika. Praca zbiorowa red. Wiak Sławomir. :Exit 2009, 505s; Rozdział zamieszczony w monografii: Kołaciński Zbigniew: Mikrogeneratory i zasobniki energii elektrycznej. W: Mechatronika. : 2009, s.163-190; Kołaciński Zbigniew: Multifunkcjonalne systemy dla dziedzin priorytetowych. W: Mechatronika. : 2009, s.137-161; Kołaciński Zbigniew: Podstawy mikro i nanotechnologii. W: Mechatronika. : 2009, s.81-106; Kołaciński Zbigniew: Programowanie zespołowego projektu badawczego. W: Mechatronika. : 2009, s.477-509
 70. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Wyłączanie prądów wstecznych przez ultraszybkie wyłączniki próżniowe. POJAZDY SZYNOWE, 2009, rocznik , nr 4, s. 1-8. Referat: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Odzysk energii podczas hamowania elektrodynamicznego szynowych pojazdów trakcyjnych. REKUPERACJA 09. 17-18.09.2009, Poznań-Rydzyna
 71. Frydman Krystyna, Wójcik-Grzybek Danuta, Borkowski Piotr, Walczuk Eugeniusz, Zasada Dariusz: Właściwości fizyczne i łączeniowe styków z kompozytów Ag-WC-C i Ag-W-C.. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, 2009, rocznik , nr 1, s. 32-39.
 72. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz: Plazmowa technologia przetwarzania odpadów w produkty uzytkowe. W: VII Konferencja - Problemy unieszkodliwiania odpadów. Warszawa 2009, s. 57-64.
 73. 2010

 74. Kryszkiewicz Marzena, Rybiński Henryk, Cichoń Katarzyna: On Concise Representations of Frequent Patterns Admitting Negation. W: Advances in Machine Learning II. Berlin Heidelberg: 2010, p.259-289
 75. Stasiak-Bieniecka Magdalena: Principal Component Analysis and Artificial Neural Network in Inverse Problem Solution. W: Industrial and Biological Tomograpgy. Theoretical Basis and Applications. Warszawa: 2010, s.70-88
 76. Tarczyński Witold, Daszkiewicz Tomasz: Discharge channel displacement simulation in AC arc.. ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2010, vol. 59, no. 1-2, p. 35-49.
 77. Borkowski Piotr, Sulecki Marcin: A mathematical model of the contact bridge at the short arc. IEICE Technical Report, 2010, vol. 110, no. 270, p. 179-184.
 78. Borkowski Piotr, Hasegawa Makoto: Arc Erosion of Polarised Contacts Ag-W by High Current. IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, 2010, vol. E93-C, no. 9, p. 1416-1423.
 79. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz: Arc Plasma for Materials Detoxification and their Conversion. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES, 2010, vol. 13, no. 1, p. 89-98.
 80. Borkowski Piotr, Pawłowski Marek, Mazur Łukasz: Systemy zarządzania budynkiem (HMS/BMS) wpływające na energooszczędność budynku. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 6, s. 57-60.
 81. Stasiak-Bieniecka Magdalena, Berowski Przemysław: Boundary Element method Approach to forward problem solution in diffusion optical tomography. W: 3rd Symposium on Applied Electromagnetics SAEM 10. Maribor, Slovenia 2010, s. 93-94.
 82. Berowski Przemysław, Stasiak-Bieniecka Magdalena, Reda Piotr: Determining location of live tree trunks defects by electrical impedance tomography. W: 3rd Symposium on Applied Electromagnetics SAEM 10. Maribor, Slovenia 2010, s. 89-90.
 83. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz: Limited Oxidation of Industrial and Medical Waste in Thermal Plasma. W: International Conference on Advanced Oxidation Processes. Kerala, India 2010, s. 26-27.
 84. Borkowski Piotr, Walczuk Eugeniusz, Wójcik-Grzybek Danuta, Frydman Krystyna, Zasada D.: Electrical Properties of Ag-C Contact Materials Containing Different Allotropes of Carbon. W: The Fifty-Sixth IEEE Holm Conference On Electrical Contacts. Piscataway, NJ 2010, s. 167-175.
 85. Walczuk Eugeniusz, Borkowski Piotr, Księżarek S., Missol W., Rdzawski Z., Durst K.: Evaluation of Basic Electrical Parameters of Silver-Based Contact Materials of Different Chemical Composition and Manufacturing Technology. W: The Fifty-Sixth IEEE Holm Conference On Electrical Contacts. Piscataway, NJ 2010, s. 134-141.
 86. Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz, Szymański Łukasz: Plazmowa Synteza Paliwa z Odpadów. W: XXXII Międzynarodowa Konferencja ekologiczna "Wytwarzanie Energii Elektrycznej i Ciepła w Aspekcie Pakietu Klimatycznego UE-Stosowane Technologie i Zagrożenia. Łódź 2010, s. 29-33.
 87. Lasota Ryszard: HYBRYDOWE UKŁADY ŁĄCZENIOWE MECHATRONIKI. W: Mechatronika tom 2. : 2010, s.685-704
 88. Glaba Marek: INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA. W: Mechatronika tom 2. : 2010, s.705-746
 89. Bartosik Marek: Ziemia w pułapce energetycznej. Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu O/Łódzkiego SEP, 2010, rocznik , nr 2, s. 6-16.
 90. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: SVB25/15kV;60/50/16,7HZ;400-1250A;40KA Ultraszybkie próżniowe wyłączniki synchronizowane trakcji kolejowej pradu przemiennego. CZASOPISMO TECHNICZNE, 2010, rocznik , nr 15, s. 4-27.
 91. Bartosik Marek: Ziemia w pułapce energetycznej. ENERGETYKA, 2010, rocznik , nr 9, s. 583-593.
 92. Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz, Szymański Łukasz: Plazmowa witryfikacja odpadów cz. II. RECYKLING, 2010, rocznik , nr 4, s. 28-30.
 93. Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz: Plazmowa witryfikacja odpadów cz.I. RECYKLING, 2010, rocznik , nr 3, s. 26-27.
 94. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Wielosystemowy wyłącznik trakcyjny do pojazdów kolejowych. TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2010, rocznik , nr 9, s. 32-42.
 95. Wójcik Franciszek: Ultraszybkie wyłączanie silnoprądowych obwodów prądu stałego.ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, ROZPRAWY NAUKOWE, 2010, nr 1071, s. 194
 96. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Uniwersalny wyłącznik próżniowy prądu przemiennego i stałego.. W: Łączniki 2010. Bydgoszcz 2010, s. 17-35.
 97. Bartosik Marek: Kryzys energetyczny-mit czy rzeczywistość. W: Odnawialne źródła energii wyzwania nowoczesnej gospodarki. Warszawa 2010, s. 1-4.
 98. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Wielosystemowy wyłącznik trakcyjny dla lokomotyw. W: XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie. Kraków 2010, s. 157-176.
 99. 2011

 100. Borkowski Piotr, Walczuk Eugeniusz: Computerized measurement stands for testing static and dynamic electricl contact welding. MEASUREMENT, 2011, vol. 44, no. , p. 1618-1627.
 101. Wójcik Franciszek: Analiza możliwości poprawy skuteczności działania wyłączników magnetowydmuchowych. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik 85, nr 5, s. 186-193.
 102. Stasiak-Bieniecka Magdalena, Berowski Przemysław: Zastosowanie metody elementów brzegowych do rozwiązania problemu prostego w dyfuzyjnej tomografii optycznej. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik 87, nr 3, s. 175-179.
 103. Wójcik Franciszek: Wpływ parametrów obwodu zwarciowego i budowy układu komutacyjnego na dynamikę działania ultraszybkiego wyłącznika próżniowego prądy stałego. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, nr 11, s. 201-208.
 104. Borkowski Piotr: A mathematical model for calculating contact mass loss resulting from bridge disintegration in vacuum. ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2011, vol. 60, no. 4, p. 399-411.
 105. Borkowski Piotr, Daszkiewicz Robert: Some theoretical aspects of static welding in electric contact. IEICE Technical Report, 2011, vol. 111, no. 299, p. 29-33.
 106. Drygała Grzegorz, Borkowski Piotr: Supported varistor overvoltage limiter with high energy-consuming ability and high durability for DC high voltage systems. IEICE Technical Report, 2011, vol. 111, no. 299, p. 167-172.
 107. Borkowski Piotr, Pawłowski Marek: Home/Building Management Systems (HMS/BMS) to Protect Environment by Control Modern Lighting Installations. W: 2 nd International Conference on Chemical Engineering and Aplications. Malediwy 2011, s. 141-145.
 108. Pawłowski Marek, Borkowski Piotr: Electric Energy Management System in Building with Energy Storage. W: II Ogólnopolskie Seminarium Forum Innowacji Młodych Badaczy. Łódź 2011, s. 1-3.
 109. Pawłowski Marek: Energy Management System for the Communal Useres. W:PhD and Early Career Research Seminar in association with the DERrlab Project, [Dokument elektoniczny] 2011. Tryb dostępu: http://www.der-lab.net/ [Dostęp 2011-04-12]
 110. Borkowski Piotr, Pawłowski Marek, Makowiecki Tomasz: Economical Aspects of Building Management Systems Implementation. W: PowerTech 2011. 2011, s. 613-618.
 111. Inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Praca zbiorowa red. Borkowski Piotr. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2011, 231 s.
 112. Mazur Łukasz, Pawłowski Marek, Borkowski Piotr: Local Control Network (LCN) - w praktyce. W: Inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Łódź: 2011, s.180-229
 113. Pawłowski Marek, Borkowski Piotr: Współczesne znaczenie systemów zarządzania budynkiem. Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu O/Łódzkiego SEP, 2011, rocznik , nr 1, s. 15-18.


Data publikacji 2017-12-15 10:51:48